Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 91 - 19 september 2008 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Vi behöver mera stöd
- från konsumenter

För att orka fortsätta med det viktiga och omfattande arbete vi ska göra, behöver vi snarast förstärkning av stödet från medlemmar och stödjande personer. Att räkna med statligt stöd verkar vara bara att glömma och helst borde en verklig konsumentorganisation kunna stå på egna konsumentben och inte beroende på olika regeringars preferenser eller myndigheters byråkratiska agerande. Det gäller att värna om oberoendet. Läs mer >>

Salt på tapeten
Vi har sedan länge bl a fokuserat på salt, både som ingrediens med risker för överdosering och därmed sammanhängande hälsoproblem, men också med sortiments- och prisjämförelser. I radioprogrammet Plånboken onsdag 17 september (lyssna på hela programmet här. Obs endast 30-dagarsarkiv) Hade man uppe frågan om salt och gjorde en smaktest, vilken visade sig vara en svår uppgift.

Vi uppdaterar idag ”Debatten om salt ” på vår hemsida. Men vill gärna visa dig hur du söker på vår hemsida också. I rutan för ”sök” uppe i högra hörnet kan du söka på ordet salt och se vad vi tidigare publicerat. En stor del har vi tidigare publicerat i nyhetsbreven. Läs mer >>

Prisjämförelserna för ägg
Ägg var ingen enkel uppgift och vi har redan hittat förbättringar. Resultatet av ”förundersökningen” gav ju klara besked. Handla dina ägg på Willys, LiDL eller torget. Ska vi ha en fungerande konkurrens måste tydligen de andra stora kedjorna uppleva hur konsumenterna sviker deras högre priser och förvirrande ägghyllor med alltför många varianter och dåliga prismärkning. Förleds inte av styckepriset på ägg (Konsumentverkets bestämmelser!) utan kolla kilopriset. Jämför kilopriset med t ex köttfärs och fläskkarre så förstår du hur billig mat man får av ägg!
Läs mera och några exempel >>

Intresset för knäcke var svagt
I KONSUMENTrapporten 23 informerades medlemmar och prenumeranter om en pågående prisundersökning för knäckebröd och underlag sändes ut separat till enbart medlemmar. Vi har nu gjort en enkät för att undersöka hur det fungerade och rapporterar separat till medlemmarna på ”medlemssidan”om utfallet. Knäckebröd var kanske inte det där mest heta, men det gav ändå en massa intressant information, som kan vara bra för fortsatt verksamhet.

Skillnaderna mellan butikerna var mellan 20-30 %. Alltså välj rätt butik. Läs vidare här och mer detaljer >>

Glutamat E 621
på väg bort från livsmedel

Redan 2003 började vi uppmärksamma glutamat på hemsidan och i april 2007 startade vi en mera kampanjlikande verksamhet.

Det gav uppmärksamhet och pressen började gräva mera i frågan. Tillsatser allmänt har kommit upp i debatten alltmer senaste åren.

Många enskilda har kontaktat olika företag, som då upptäckte att opinionen växte, medan säljarna av glutamat fortsatte upplysa om att ”det var en bra produkt, allt fler går över till användningen av glutamat”. Läs mer >>
I nästa nr: Storbråket mellan den ökande skaran forskare och experter som förespråkar låg-kolhydrat-kosten med mera naturligt fett och de gamla profeterna som försvarar de gamla kostråden, där diabetiker uppmanas äta mera frukt (fruktos!) och dra ner på fettet. Dessutom Paúluns snedtramp vid genomgång av andra kostmetoder än hans egen GI-tolkning (länk här ).

Tipsa vänner och bekanta om
www.konsumentsamverkan.se

Bojkotta - Livsmedelsbutikernas plastpåsar!
Hela listan >>

NANO-teknik
Till våra medlemmar och prenumeranter av KR har vi skickat ut textförslaget till TACD dokumentet om NANO-teknik:

Resolution on Consumer Products Containing Nanoparticles

Medlemmarna får tillfälle att bidra med synpunkter till oss f v b gemensamt till TACD. Viktigt dokument, gemensamt för de europeiska och amerikanska konsumentorganisationerna, som samarbetar i TACD, TransAtlantiska Konsument Dialogen. Utvecklingen går otroligt snabbt och är i stort sett oreglerad, varför konsumentaktion på området är superviktigt. Bli medlem >>


Närodlat passar inte in hos matkedjorna
Närproducerat - Det vimlar av mindre och fantastiska producenter av svensk mat på landsbygden. Men deras produkter har svårt att tränga in i de storskaliga riksomfattande matkedjorna med deras centralstyrda distribution. De behöver stora leverantörer som alltid kan garantera leveranser och har svårt att hantera mindre kvantiteter med säsongsvariationer. Gigantomanin styr också oss konsumenter oh vi tvingas köpa vad de köper in.

De lokala producenterna når alltså inte oss konsumenter och vi har svårt att nå dem. Somliga har hittat egna lösningar med en mindre grupp konsumenter, men här finns mer att göra.

Lösningen ligger i att vi konsumenter organiserar oss bättre och hittar vägen till ”den goda lokala maten” i en mera organiserad och samordnad form.

Har du blivit lurad?
Vart vänder du dig när du blivit lurad? Det finns många möjligheter men vi har ytterligare en – Chicken Race! Vissa ärenden ska gå till polisen, åtal eller Allmänna Reklamationsnämnden. En del lyckas via PLUS i TV, men de tar bara upp vad de anser värt att driva. Klagar du i butiken eller hos leverantören är det inte alltid du blir rätt bemött.

Men de där fallen då du vill sprida det så fler blir varnade eller får upp ögonen, ja de kan du skicka till oss för publicering på Chicken Race. Offentlighet kan vara en väl så bra ”publicitet” som kan verka förebyggande eller öka konsumenternas vakenhet.

Här har du ett exempel, som vi lagt både under Insänt och Chicken Race.
Becel pro.active kemiskt och dyrt
En mycket aktiv läkare som blir allt större på bloggen har skrivit en utförlig analys av en del Becel produkter, som du här får tillgång till - Kostdoktorn >>

Han uppger bl a kostnaden för produkterna i kr per 1000 kcal. Vi brukar ange det för 100 kcal=1 timmas näring, motsvarande 24 x 100 = 2400 kcal/dygn. Ägg ligger på 3:-/100 kcal och snabbmaten runt 10-20:-/100 kcal.

Så går det lättare att jämföra. Visst är Becel skamligt dyrt, frågan är sedan om det är värt pengarna. Värt att kolla om du ska vara med och sänka priserna för din mat med 30 %.
©  Copyright SKIS 2005-2008