Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 87 - 4 juni 2008 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Detta nyhetsbrev ägnar vi helt åt ”Folkupproret Rädda vår Mat” och manifestet ”Framtidens mat – på konsumenternas villkor”.

• Dels därför att situationen är mer än akut och
• dels därför att det markerar bytet av strategi, nu börjar vi göra som näringslivet – vi annonserar för att synas och höras.

Till detta får vi inga pengar av staten eller myndigheterna, så nu bygger vi ut det själva som konsumenter. Gör 100-lappen till din valsedel, NU!

Det är vi alla som kan påverka med den makt vi besitter över våra egna 100-lappar (= ½ kg biff!).
Gör ditt ”val” nu
så att ”Folkupproret” blir en
”rörelse att räkna med”
Så här gör du (pdf) >>
Du kan också bli medlem i Sveriges enda konsumentstyrda konsumentorganisation >>

Vår viktigaste satsning
inför framtiden

Detta blir nu vår viktigaste satsning för framtiden. Vi låter andra aktörer arbeta på sina lösningar, för de har skapat problemen. Men vi konsumenter tar helt nya metoder i bruk, vi gör som näringslivet – annonserar!

”Framtidens mat – på konsumenternas villkor” blir basen för vår aktion. Vi tar ett helhetsgrepp och splittrar oss inte på de olika frågorna, utan grupperar ihop det i ett manifest, med våra krav.

Detta kan vi hela tiden utveckla och komplettera, men just nu har vi tagit in det vi tidigare fokuserat som viktigaste frågorna. Allt hänger ihop, därför detta helhetsgrepp.

Det här kan vi göra snabbt och tiden är väl så mogen att ta detta nya grepp, så var med och möjliggör det NU.

Läs mer här >>
Ladda ner flygbladet här (pdf) och skriv ut och sprid snabbt vidare och börja fylla på ”annonseringskassan”.


Stort tack!
till alla er som redan har skickat 100-lappar!
(vissa mera och ända upp till 1000:-)

Det visar att många ser detta som en intressant ny strategi för att höras och synas för att påverka.

Så till alla er som ännu inte bidragit, gör det nu!

5000 vakna konsumenter betyder 500 000:- för annonsering! Det kommer att synas.

Bengt Ingerstam
ordförande


Djungeltrumman
Gör en aktion för att sprida Folkupproret Rädda vår Mat genom att tipsa dina vänner och bekanta. Du kan också skriva ut flygbladet "Rädda vår Mat" (pdf) och dela ut kopior.

Du kan också enkelt skicka vidare länken till vår hemsida www.konsumentsamverkan.se.


Bojkotta - Livsmedelsbutikernas plastpåsar!
Hela listan >>

ICA glänser med sitt EKO
och miljövänliga plastpåsar

Men hur rimmar det med den ”behjärtansvärda” satsningen på EKO och miljövänlighet med ”nedbrytbara plastkassar. Är det inte i stället att ta chansen att tjäna lite mera på EKO och klimatet?

Det var väl inte avsikten? Eller var det kanske avsikten, att kunna tjäna en slant extra på oss medvetna konsumenter som vill handla EKO och klimatsmart. Läs mer >>


Matkrisen i världen
nu på FAOs agenda

Det exploderande matkrisen i välden slår hårt emot de redan fattiga men också mot oss välgödda väst-konsumenter. Det är inte ditt fel som enskild konsument, men vi lever fortfarande kvar i ”kolonialismens fångenskap”.

Länge nog har väst och de stora multinationella företagen (handelskedjorna) tjänat grova pengar på att utnyttja tredje världens fattiga, arbetare och odlingsmark. Dessutom har de tjänat grova pengar på att ta bra betalt av oss konsumenter i väst. Men det har inte kunnat fortgå utan god hjälp från våra regeringar som med jordbrukssubventioner gynnat sina egna länder på andras bekostnad.

Man har förstört möjligheterna för tredje världens bönder att odla sin egen mat. Då har man spelat välgörande, skickat nödhjälp och skapat ett ännu värre kaos. Men det har ju varit ett effektivt sätt att dominera världen, från några stora länder. Nu kommer även Kina! De köper upp allt de kan av odlingsmark i andra länder, t o m i Afrika. Kallas fortfarande bistånd. Läs mer >>

Handelskedjorna
missbrukar sin ställning

Det har vi vetat länge och belyst på olika sätt, men nu har EU upptäckt det också. De har länge utnyttjat sin starka ställning för att pressa leverantörerna och hotat byta leverantör för att köpa in så billigt som möjligt, ofta under eget varumärke EMV. Man spelar ut leverantörerna mot varandra med rena maffiametoder.

Det är inte samma sak som förhandling. Det är heller inte en sund konkurrens utan har negativa effekter på marknaden.
Läs mer >>

©  Copyright SKIS 2005-2007