Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 118 - 17 juli 2009 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Passa på - erbjudande!
"Prova på" en prenumeration på
KONSUMENT-NYCKELN året ut för 50:-

"Nyckeln" till en bättre konsumtion - För kroppen, plånboken och klimatet.

Så här gör du:
Sätt in 50 kr på PlusGiro: 638 20 78-1 och ange "prova på KNY", ange din e-postadress.
Vill du ge bort en prenumeration, ange mottagarens namn, postadress och e-postadress.

Aktion 30 % lägre matutgifter
Som en del i projektet ”Aktion 30 % lägre matutgifter” ingår att jämföra produkter, förpackningsstorlekar, förädlingsgrad och butiker. Vi har i tidigare nyhetsbrev gett en del exempel och här är några fler.


Shoppa smartare
DN publicerade 15/7 en ledare med samma rubrik. Över 400 myndigheter handlar för 100 miljarder och sägs behöva en ny myndighet ”Supershopparna” för att göra smartare inköp.

Bara i livsmedel köper vi konsumenter för drygt 150 miljarder, alltså är vi i realiteten de stora supershopparna. Här ligger den stora möjligheten att spara pengar genom att shoppa smartare. Med ”KONSUmindre” i stället för ”konsuMERA” kan vi göra oanade insatser, genom att utgå ifrån ”behöver jag verkligen detta?” hellre än att drivas av reklamen och produktutvecklingen med ”bekvämare” varor.
Läs mer >>

Vad menar jordbruksministern?
Läser just nu att jordbruksministrarna beslutat fortsätta köpa upp överskottet av smör och torrmjölk.

Ena dagen medverkar han till att skapa ett överskott genom att propagera för lättmargariner och lättmjölk, andra dagen deltar han i beslut om att köpa upp överskottet. Vad är det för spel som sker med våra bönder, främst mjölkbönderna, och hela vårt jordbruk. Ska det finnas eller inte finnas kvar?
Läs mer >>

För senaste nytt mellan nyhetsbreven, läs
Bengt Ingerstams blogg

Tipsa vänner och bekanta
Konsument-Nyckeln - sprid den
Mer information som du kan sprida vidare
Ge bort Konsument-Nyckeln! >>

Har vi någon framtid som konsumenter?
Som medborgare/väljare kan vi välja politiskt parti och regering, som konsument kan vi välja varje dag bland en stor mängd varor och tjänster, givetvis påverkade av reklam och propaganda. Men när det gäller det vi ska äta håller något obehagligt på att utvecklas. Vi skrev om det i Snabba KonsumentNyheter nr 117 den 30/6 och har lagt ut det på hemsidan.

Något så ovanligt som detta har knappast hänt förr, två departement gör upp med näringslivet om att hjälpas åt att påverka konsumenterna att ”bättre” lyda Livsmedelsverkets kostrekommendationer och framhålla Nyckelhålsmärkningen. Debatten om detta är minst sagt turbulent och från verkets sida framhåller man att det bygger ”på vetenskaplig grund”, trots att många forskare och vetenskapsmän anser att det bygger på fel ”vetenskap”, en stor skara forskare har en annan uppfattning, alltså kan man inte bygga på ”vetenskap” där så stor oenighet råder.

Att den svenska livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln ska få mandatet att informera konsumenterna om ”bra matval” baserade på Nyckelhålet är obegripligt och knappast något för en demokrati. Läs mer >>


Förskolan som trotsar Livsmedelsverket
Ännu en skola där förnuftet segrat. På Montessoriförskolan Lärkan i Hässleholm får barnen standardmjölk och bredbart smör. Personalen tror inte på kostråden från Livsmedelsverket om fettsnål mat för små barn.
Läs mer om
Nätverket mot lättprodukterna i skolmaten >>
Debatten om matfetterna >>


Ditt stöd behövs
Med din medlemsavgift eller andra bidrag stöder du vår viktiga opinionsskapande verksamhet, för vårt gemensamma bästa.
För ekonomi, hälsa och klimat.


PG konto 638 20 78-1
©  Copyright SKIS 2005-2009