Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 110 - 25 mars 2009 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Bjud en vän på
"Prova-på-medlemskap"

i 6 månader för 100:-

Folkhälsan, både din och min, är inte enbart en fråga om kostrekommendationer.

Det är mycket mer än så. Det är främst en livsstilsfråga. Varaktig förändring i hälsoläget kräver inte bara akuta mediciner eller bantningsförsök, utan omläggning av livsstil. Vi tar upp frukostflingorna i nyhetsbrevet, som en stor orsak till den pågående epidemin med fetma, övervikt och diabetes. Den har sakta men medvetet introducerats i västvärldens kostvanor, med målet inriktat på barn, för att grundlägga vanor, förändra livsstil! Läs mer >>

Ge bort ett medlemskap - Så här gör du >>

EUs vetenskapliga råd sänker gränsvärdena för kadmium i maten till en tredjedel
Det rapporterar Vetenskapsradion idag. Sveriges Konsumenter i Samverkan har drivit frågan om slamspridningen på åkermark sedan 90-talet och så sent som i förra veckan har vi uppvaktat de lokala LRF-avdelningarna om att iaktta försiktighet och avstå från slamspridningen, även om det är s k "certifierat". Svenskt Vatten sköter certifieringen, men de agerar ju i egen sak och vi anser inte att avloppsverken själva ska certifiera sitt slam.

Vi har också tillskrivit Svenskt Vatten och begärt klara besked på en mängd frågor, men ännu inte fått något svar!

Visst ska fosforn på sikt tas till vara, men utan att sprida alla andra föroreningar på vår åkermark. Vårt förslag sedan lång tid tillbaka är att först röta slammet och utvinna biogasen och sedan bränna det och utvinna energin, för att sedan med redan befintlig teknik kunna utvinna ren fosfor ur askan.

Läs mer om avloppsslammet på vår hemsida:
Avloppsslam - Slamspridning på åkermark >>
Vår policy för återföring av växtnäring >>
Läs och sprid flygbladet Framtidens odlingsmark (pdf) >>
Läs brevet till LRF-avdelningarna >>
Följ frågan också i radions program Klotet >>

Konsumenterna
lurade av gödningskosten

- Frukostflingorna
En medvetet utvecklad vana har utvecklats, att äta frukostflingor, müsli och havregrynsprodukter till frukost. Jämför artikeln om gödningskosten här på vår hemsida. Bakgrunden till denna utveckling är fascinerande, men drivande har varit Kellogg´s och majsodlarna i USA . samt intressena bakom de ”moderna kostrekommendationerna”.

Det nya i denna granskning är att vi inte fokuserar på sockerhalterna, utan basen, kolhydraterna. Ser man utvecklingen av fetma, övervikt och diabetes måste man ställa sig frågan: Hur kan det komma sig när fettkonsumtionen sjunker? En sak är säker, det är inte fettets fel. Ja då måste nog kolhydraterna, främst de snabba, granskas.

42 produkter har granskats och tre butiker och GI-värdena jämförts. Sensationella slutsatser kan dras. Läs mer >>

FRUKOSTFLINGORNA MÅSTE FÅ VARNINGSTEXT!


Tipsa vänner och bekanta
Konsument-Nyckeln - sprid den
Mer information som du kan sprida vidare
Ge bort Konsument-Nyckeln! >>

Handlingsplan mot fetma havererar
Kostdoktorn kommenterar SvD:s artikel Överviktiga hamnar mellan stolarna i sin blogg i sin blogg 20 mars: Den ambitiösa planen har inte lyckats. Den bygger på tallriksmodellen och naturligtvis på att minska fettintaget. Läs mer >>

Förra veckan var det hett
i Rapport om fetterna

En mycket intressant blogg (Kost och Hälsa) har gjort en bra analys över vad som hände i media där helt plötsligt fastslogs att 5000 liv per år kunde räddas om man sänkte kolesterolvärdena. En mycket tveksam vetenskaplig slutsats.

Läs hela inlägget här >>


Konsumenter granskar:
Information om kostråd och hälsofrågor i SVT Rapport
- Ska media förmedla nyheter och debatt?
Ja
- Ska media förmedla kunskaper och t ex kostråd? Nej, om inte enighet råder! Men rapportera båda sidors uppfattningar är bra. Att gömma sig bakom en myndighet är inte nog, möjligen en upplysning men inte en garanti för sanningshalten och i vart fall inte opartiskt.

Ett ovanligt dramatiskt fall inträffade när Rapport i SVT den 15 mars berättade att 5000 dödsfall kunnat sparas med sänkta kolesterolvärden och att det mättade animaliska fettet var farligt. Mycket ensidig intervju med professor Annika Rosengren, helt utan ens motfrågor. Läs mera >>


Kantarellsoppa från Borgens
bland de sämsta färdigrätterna

Med ett energipris på 15:76 kr/100 kcal var detta så nära rekordet man kan hitta. Produkten fick klart underkänt ur synpunkterna energi, klimat, information, prisvärd och innehåll samt smak. Två förpackningar, en i plast och omslaget i papp, för 45 g kantareller – det är inte hållbart med tanke på både plånbok och klimat!

Läs hela analysen (tillgänglig endast för medlemmar och prenumeranter på KONSUMENT-NYCKELN)

Läs mer om vad kilokaloripriset betyder >>


Läs även:
Det nya miraklet D-vitaminet >>
De flesta struntar i kostråden >>
Konsumenter skräms av Livsmedelsverket för vitaminer >>
Vad ska våra barn äta? >>
Konflikt om skolmaten >>

Kolla alltid hemsidan www.konsumentsamverkan.se för artiklar som inte skickats med i nyhetsbrevet

©  Copyright SKIS 2005-2009