Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 108 - 25 februari 2009 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Vi behöver dig
Vi måste upprepa, med risk för att bli tjatiga, att vår verksamhet helt bygger på medlemsavgifter, stöd och gåvor och inte minst ökande medlemsantal. Du kan hjälpa till på olika sätt, för att vi ska kunna driva våra viktiga kampanjer och opinionsbildning.

Sedan november har vi märkt en kraftig sänkning av inbetalningar. Säkert en effekt av den kris världen drabbats av, men prioritera då inte bort vår gemensamma fristående konsumentorganisation, som just nu behövs bättre än någonsin. För bättre mat, hälsa och ekonomi. Det lönar sig helt enkelt att vara med och stimuleras för bättre hälsa. (I nästa nummer av konsument-Nyckeln: nytt avsnitt om socker.)

Hjälp oss
Värva flera medlemmar eller prenumeranter

Sprid våra flygblad, ladda ner enkelt här:

- Konsument-Nyckeln (pdf)
- Folkupproret Rädda vår Mat- margarinerna (pdf)
- Folkupproret Rädda vår Mat (pdf)
- Framtidens odlingsmark (pdf)

Ge bidrag för att kunna utveckla verksamheten
- om skolmaten
- må bättre
- framtidens mat – dialog med näringslivet
- granskning av produkter och kostråd

Skriv på namninsamlingen Skolmaten landet runt

Om den odlade laxen!
I kväll i SVT1 20.00 i Uppdrag Granskning
Odlingen är ju inte helt problemfri och fodret som går åt för varje kilo lax kommer att chocka.

Nu är det ju inte bara för laxen som detta problem är stort, uppfödningen av våra kycklingar, grisar och nötdjur är också starkt beroende av kraftfoder från spannmål, majs och soja och borde granskas bättre. Det, liksom för laxen, påverkar mängden omega-3 av den långkedjade arten, den vi har nytta av, medan omega-6 blir oproportionerligt stor med inflammatorisk inverkan. Denna omega-6 hittar vi också i stora mängder i margarinerna, så hälsan är i farozonen.

Se programmet i kväll i SVT1 kl. 20.00 eller reprisen som kommer i SVT24 26/2, SVT1 26/2, SVT24 28/2 och SVT24 2/3. Läs mer >>


Tipsa vänner och bekanta
Konsument-Nyckeln - sprid den
Mer information som du kan sprida vidare
Ge bort Konsument-Nyckeln! >>

Hälsan för barnen ett problem
i både förskolan och grundskolan

Såg just TV-sändningen från seminariet ”Övervikt , fortsatt knäckfråga – bättre samverkan ger friskare barn!” där Vårdförbundet, Läkarförbundet samt Tandläkarförbundet var arrangörer.

Det var förvånande att majoriteten i den av dem genomförda undersökningen ansåg att personalen i skolorna inte hade tillräcklig kompetens. Nu när man vet svaret ska väl den politiska kvarnen börja mala och utredningar fortsätta på det kommunala planet. Ska vi nöja oss med det?

Nej nu kan och bör vi i vår roll som konsumenter inse vår möjlighet att agera och trycka på.

Konsumentrollen är ju den direkta berörda rollen och som samlad opinionsrörelse har vi lättare för att bli hörda än de olika särintresseorganisationerna, en och en.

Men tillsammans kan vi!
Läs mer >>

Nästa vecka kommer vi att skicka ett förslag till en insändare som du/ni kan skicka in till er lokala tidning. Som medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan kan du få hjälp med att hitta likasinnade på din ort, för gemensamma aktioner eller träffar.

Har du barn i skolåldern, är du lärare eller på annat sätt engagerad i våra barns kostvanor och hälsa?
Läs mer här >>

©  Copyright SKIS 2005-2009