Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 106 - 12 februari 2009 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Har du barn i skolåldern, är du lärare eller på annat sätt engagerad i våra barns kostvanor och hälsa?


Den 15 mars infaller den årliga Internationella Konsumentdagen. Då är det dags för lokala initiativ.

Temat är Junk Food Generation och har fokus på marknadsföringen av skräpmat mot barn och ungdom. Consumers International har tillsammans med The International Association for the Study of Obesity (IASO) utarbetat ett förslag till ”Rekommendationer för en internationell kod för marknadsföring av livsmedel och icke-alkoholhaltiga drycker för barn” som ska antas av de stora internationella organen, som WHO, Världshälsoorganisationen och FN.

"Vi har inte kanaler för att nå ut till alla skolor, lärare, elevråd och föräldraföreningar
- Här behövs er medverkan."
Stor uppmärksamhet kommer att ges detta förslag världen runt denna dag och vi kommer att tillskriva våra berörda ministrar och regeringen i ärendet. Materialet är fantastiskt bra och kan utnyttjas på många sätt.

Men det är synnerligen viktigt att vi också börjar arbeta på olika plan och lokalt med elever, lärare, skolledningar och få upp frågan till diskussion för att ge den rätt uppmärksamhet.

Förslag på aktiviteter till lokala initiativ - läs mer här >>


Tipsa vänner och bekanta
Konsument-Nyckeln - sprid den
Mer information som du kan sprida vidare
Ge bort Konsument-Nyckeln! >>

Icakurirens bilaga
anmäld till KO
"En hel tidning om ditt hjärta!" Sveriges Konsumenter i Samverkan har anmält Icakuriren till Konsumentombuds-mannen för vilseledande utformning och innehåll.

Bilagan har ett vilseledande innehåll och otydlig ihopblandning med reklam.

Läs vårt pressmeddelande >>

Läs vår KO-anmälan här >>
Här ser du alla 16 sidor i bilagan >>


Stöd vårt arbete
Sprid våra flygblad, ladda ner enkelt här:
Konsument-Nyckeln (pdf)
Folkupproret Rädda vår Mat - margarinerna (pdf)
Folkupproret Rädda vår Mat (pdf)
Framtidens odlingsmark (pdf)

Om medlemskap eller Konsument-Nyckeln >>

Skicka en kommentar till oss! >>


©  Copyright SKIS 2005-2009