Till startsidan
Konsument-Forum


Våra elektroniska nyhetsbrev
Senaste KNY
KONSUMENT-NYCKELN (KNY) DEMOEX l Nyckeltips
Matigt Nyhetsbrev till medlemmar och abonnenter
I KNY publiceras viktiga nyheter som berör oss konsumenter. I KNY finner du tips och råd om både din ekonomi, hälsa och miljö samt prisjämförelser och produktanalyser.

Projekt KONSUMENT-NYCKELN >>

KONSUMENT-NYCKELN skickas ut via e-post (ca 24 nr/år).
- För medlemmar ingår KNY i medlemsavgiften
- För icke medlemmar 250 kr/år

Betala in till pg 638 20 78-1 och ange KNY + namn, adress samt din e-postadress

Senaste KNY l Vad ingår i KNY? l Arkiv


KONSUMENTrapporten (KR)
Informationsbrev till medlemmar
Senaste KR l Varför KR? l KR Arkiv

Både KNY och KR ingår i medlemsavgiften
Bli medlem här >>


Snabba KonsumentNyheter (SKN)
Tidigare gratis kortare nyhetsbrev - OBS! Ges ej ut för närvarande
Senaste SKN l Varför SKN? l SKN Arkiv
KNY Demoex


upp