Till startsidan

  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION      2010-03-01Produktionen av LIVsmedel kan inte byggas på giftbesprutad soja!

Sveriges Konsumenter i Samverkan och medlemsorganisationen Förbundet Sveriges Småbrukare

kräver att allt bruk av soja i djuruppfödning för köttproduktion och som foder till mjölkkor upphör och att bruket av proteinkraftfoder ersätts med svenskproducerat foder.


Debatten om hur soja produceras i Brasilien är bara ett larm i skaran av matlarm som upprör oss konsumenter och småbrukare och det är märkligt hur larmen avlöser varandra och har alltid gjort. Avsaknaden av hårdare krav är total såväl från handelsblockens sida, som från de LRF-anslutna företagen och uppfödarna. Det är skrämmande att LRF centralt inte vet vad deras företag sysslar med och i synnerhet importören Lantmännen.

Att som vanligt skylla på att ”det fördyrar produktionen” är ett dåligt argument när man samtidigt uppmanar konsumenterna att köpa svenskt kött. Spelet om maten är inte så enkelt, importen av kött beror inte på frågan om sojan i fodret eller ej, det är en bakomliggande press på priserna som är roten till denna karusell. Samma gällde när svinskandalen rullades upp inför Jul. Prissättningen och konkurrensen fungerar inte i Sverige. Argumentet att köpa svenskt klingar tomt när avslöjandena avlöser varann.

Samma prispress gäller globalt och orsaken till missbruket t ex i Brasilien av i Europa förbjudna bekämpningsmedel är en oansvarig kostnadsjakt, där respekten för djuren och arbetarna väger lätt mot strävandena att sälja billigt och tjäna mera.

- ”
Att skylla på konsumenterna är skandalöst, när vi inte får erforderlig information vid köptillfället. Det enda som ges i stora bokstäver är priset! Bara för nötkött ska ursprungsland uppges, men inte för gris, fågel, lamm eller mjölk t ex. Undantagsvis upplyser någon enstaka producent om att köttet är hängmörat eller naturbeteskött. Ibland uppges ”svenskt” som ett argument men det väger ju lätt när avslöjanden som det nu aktuella kommer i dagen. Med då är ju priserna skyhöga i stället” säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Det viktigaste kravet från konsumenterna är att de ska kunna lita på den svenska maten. Vi har varken tid eller ork att kolla alla detaljer, t o m upptäcka sådant som mörkas.

- ”Det börjar bli alltmer bekant att bruket av sojan (och i viss mån även majsen) påverkar slutprodukten och halten Omega-3 blir lägre medan den inflammatoriska fettsyran Omega-6 blir högre. Sett ur denna för oss konsumenter viktiga hälsoaspekt är vårt krav ännu mer berättigat – sojan måste bort i både djur- och mjölkproduktionen! säger Åke Karlsson, ordförande i Förbundet Småbrukarna.

Att backa nu under galgen och säga att man ska övergå till certifierad soja, är inte tillräckligt nu när man blir avslöjade.

Det här larmet får inte klinga av om några dagar!
Vi konsumenter fortsätter nu i Kampanjen ”Rädda vår mat”

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

samt

Åke Karlsson, ordförande i Förbundet Sveriges Småbrukare 070-200 85 44