Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-11-20


Protesterna ökar mot lättmargarin
och lättmjölken i skolorna


I flertalet av landets skolor, dagis och äldrematsalar har det införts något som kan liknas vid tvångsmatning,
man får inte längre välja mellan smör/Bregott och lättmargarin eller fullvärdig mjölk och lättmjölk. De ansvariga
för ”köken” och administrationen hänvisar till ”föreskrifter” från Livsmedelsverket om att det bara ska serveras
lättmargarin och lättmjölk.

Det väcker stark opposition bland elever, lärare och föräldrar samt de äldre. På många håll startas aktioner och
det har också lyckats på en del håll att få tillbaka valfriheten.

- Det är skrämmande att de ansvariga bortser från barnens hälsa och påtvingar dem endast ett
alternativ när det gäller matfett och mjölk, medan det ofta förekommer två alternativ till mat.
Vad värre är blir det dyrare och då bortser man också ifrån budgeten och misshushållar med
pengarna
säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan,
den konsumentstyrda svenska fristående konsumentorganisationen.

Man har helt bortsett ifrån att det är inblandningen av vatten i margariner, som snedvrider priserna på fettet.
Man kan inte jämföra matpriser om man manipulerar produkterna med vatten, något som händer alltför ofta.

Vi har undersökt priserna och näringsinnehållet i matfetterna och kommit till att inget margarin eller lättmargarin
är billigare som fett än smör eller smörbaserade Bregott, det som så många kräver att få tillbaka nu i matsalarna.

Efter att ha räknat bort det tillsatta vattnet i margarinerna kom vi fram till att man tjänar på att välja Bregott i stället för det billigaste margarinet Milda 60% hela 19,6% och jämfört med lättmargarinet LÄTTA 40%, blir besparingen hela 28,7%.

- Det är oförklarligt att de ekonomiskt ansvariga tillåter inköp av så mycket dyrare produkter,
när budgetarna är så snäva och dessutom väljer produkter som baseras på omestrad palmolja,
som ger lika stor mängd mättat fett som våra naturliga produkter smör och Bregott. De animaliska
fetterna anser av allt fler vara ofarliga medan stor tveksamhet råder till de omestrade palmoljefetterna,
som också är en tredje-världen fråga med regnskogskövling som följd,
fortsätter Bengt Ingerstam

För att underlätta kontakterna mellan landets olika initiativ och aktioner har Sveriges Konsumenter i Samverkan
öppnat en plats på sin hemsida www.konsumentsamverkan.se där olika initiativ kan rapportera och ta del av
andras färdiga material och resultat. Där finns exempel på brev till kommunernas ansvariga med omfattande
argumentation, från den aktuella aktionen i Partille.

Se närmare NÄTVERKET mot LÄTTPRODUKTER i SKOLMATEN

När det gäller mjölken kan man bara konstatera att både de unga och de äldre behöver mera fett och
argumentet lättmjölk har inget med fetma epidemin eller diabetesutvecklingen att göra. Där spelar de
snabba kolhydraterna och bristen på motion och rörelse mera in.

- Dessa felsatsningar kan vi som konsumenter och konsumentorganisation inte låta passera
utan att ge våra synpunkter och helt stödja oppositionen runt om i landet. Nätverket får därför
en plats i vår större kampanj ”Rädda vår mat” och vårt stöd i kampen
för främst våra barns bästa, hälsa och välmående
, avslutar Bengt Ingerstam.

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se