Till startsidan

  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION      2011-06-09
Slöseriet med papper blir nästa klimatfråga .Ta då ett drastiskt steg uppmanar Sveriges Konsumenter i Samverkan regeringen och sätt stopp för direktreklamen som skräpar ner i våra brevlådor.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, konsumenternas egen organisation, har sedan decennier krävt och agerat för att minska detta meningslösa slöseri, som bara irriterar folk mer och mer. Nu kommer emellertid högre krav på att spara på skog och pappersmassa för klimatets skull.

Senast 2007-05-10 uppmanade vi EU, Regeringen och myndigheterna att bli mer konkreta och inte bara uppmana oss konsumenter att släcka lampor m m utan ta itu med slöseriet med papper via direktreklamen. Nu kommer pappersslöseriet upp i debatten och det visar sig svara för en jämförbar klimatpåverkan med köttkonsumtionen. Det är ingen bagatell! Dessutom är konsumenternas ökande trötthet på skräpet mycket tydlig. Se närmare pressinformationen med bild från 2007

Det läggs på oss konsumenter alltfler bördor och kostnader och nu kräver vi konkreta åtgärder från staten och myndigheterna, som bidrar till att MINSKA kostnaderna för oss konsumenter, samtidigt som en betydande och effektiv klimatåtgärd åstadkommes,” uttalar Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och KONSUMENT-FORUM.

Behovet av butikernas veckoblad är mest för handlarna som vill locka oss in i deras butiker och helghandla. Träffsäkerheten i reklamen numera är sämre än någonsin och kräver ständigt högre kostnader och mera upprepning. Men läströttheten ökar också och det är dags med modernare metoder för att nå oss konsumenter, som tydligen är så otroligt viktiga för näringslivet.

Vi föreslår att beställbar reklam organiseras och införes, antingen via prenumeration via Internet, eller för de som saknar den moderniteten och absolut vill ha information att det sändes ut per brev, efter uttrycklig begäran, till konsumenter som kanske saknar dagstidning” tipsar Bengt Ingerstam.

Kostnaderna i dag för reklamen betalas av oss konsumenter, via varorna, och räknar man in alla kostnaderna på vägen, inklusive skatter och arbetsgivaravgifter samt moms, motsvarar det 3 arbetsmånader per år och yrkesverksam. Läs mera här. Längst ner finns länk till kalkylen!

Mer information finns på vår hemsida under avsnittet reklam samt på http://www.konsumentsamverkan.se


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se