Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2009-04-08


Livsmedelsverkets kostråd
ifrågasätts nu av allt fler experter

Det vetenskapliga underlaget för Livsmedelsverkets kostråd ifrågasätts nu starkt av ett stort antal professorer, läkare och experter i en artikel i dagens nummer av Dagens Medicin.

Underlaget för att varna för de mättade naturliga fetterna visar sig sakna vetenskapligt stöd. Det stöd som Livsmedelsverket åberopar har nu vetenskapligt granskats och underkänts.

- Vi konsumenter har alltså under lång tid uppmanats att äta margariner i st f smör och Bregott och akta oss generellt för de mättade fetterna. Det är ett stort ansvar man tagit på sig, när man ger ut kostrekommendationer baserade på så tvivelaktiga grunder. Spelet med folkhälsan som insats får inte ske på detta sätt, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Alla kurvor pekar åt fel håll när det gäller fetma, övervikt och diabetes, alltså kan inte kostrekommendationerna ha varit riktiga.

Enligt undersökningar minskar ändå konsumtionen av lättmargariner medan den ökar för smör och Bregott. Det innebär att konsumenterna inte tror på Livsmedelsverkets kostråd utan är mer informerade i dag och ändrar sina kostvanor. Förtroendet från folket sviktar.

Vi är bekymrade som konsumenter att så drastiska rekommendationer kan utfärdas av Livsmedelsverket på så dåligt underlag och med hela befolkningen som målgrupp.

- Det värsta och helt oacceptabla är att flertalet skolor och vårdinrättningar för äldre har blint lytt Livsmedelsverkets kostråd och helt tagit bort valfriheten för barnen och de äldre. En så här kontroversiell fråga kan inte behandlas på detta sätt, utan bör överlåtas till den enskilde, som ändå måste ta ansvaret för sin egen hälsa och sitt liv, fortsätter Bengt Ingerstam.

På allt fler orter växer nu upprördheten bland elever, föräldrar och även skolpersonal över detta diktatoriska agerande (som ju utgör ett hot mot hälsan) att helt utesluta valfriheten. Ett nätverk byggs nu upp, med lokala aktioner >>

Våra barn, föräldrar och äldre, som idag inte får välja vad de ska äta, kan inte längre acceptera att bli omyndigförklarade på detta sätt i ett demokratiskt land. En riksomfattande namninsamling mot lättprodukterna i skolmaten ligger ute på nätet och ska snart överlämnas till Jan Björklund, vår skolminister.

Mer information finns på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se