Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2009-02-09ICA Kuriren KO-anmäld


Icakuriren nr 7 med utgivningsdatum 9 februari har KO-anmälts av Sveriges Konsumenter i Samverkan för den inbladade bilagan ”En hel tidning om DITT HJÄRTA” för ”Vilseledande utformning och publicering av reklam ihop med relaterad text

Av bilagans 16 sidor är 4 sidor reklam för Becel, varav endast en är klart märkt som reklam. Endast en annonsör är med och hela texten är anpassad och syftar till att ge rådet ”köp Becel för ditt hjärtas skull”.

Anmälan samt en bilaga med bilder finns utlagd på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se
och bifogas även med detta pressmeddelande.

På framsidan av bilagan står det: ”Ta hand om det viktigaste du har! -16 sidor råd och kunskap som får ditt hjärta att orka längre”. De 16 sidorna omfattar alltså de 4 sidorna reklam, som inte är märkta med ”reklam”.

- Detta är ett grovt övertramp och synnerligen vilseledande, lagom till Alla Hjärtans Dag. Helt klart är det ett avsiktligt inlägg i den just nu heta debatten om de goda och de dåliga fetterna, säger Bengt Ingerstam, ordförande i konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Nyligen förbjöd EU att i reklamen och hälsopåståendena uttala att Becel är bra mot hjärt- kärlsjukdomar. I berörda bilaga har detta inte sagts klart ut, men ingen behöver betvivla budskapet och att man här har kringgått detta förbud. Blandningen ihop med redaktionell text har ju som genomgående tema ”att tänka på ditt hjärta” vilket för läsaren betyder att ”Becel är bra för ditt hjärta”.

- Gränsen mellan reklam och redaktionell text är medvetet förskjuten och i detta fall med bara en annonsör i bilagan är det ett klart överskridande av gällande regler. Därför är det angeläget att myndigheten klart markerar var gränserna går, fortsätter Bengt Ingerstam.

Att det på vissa sidor som är att betrakta som reklam framförs direkt felaktiga påståenden, gör inte saken bättre, och kommer att anmälas separat och just omfatta Becels påståenden. Det är därför en brist på saklighet i den redaktionella texten i ICAs bilaga att faktorer som att palmolja är basen för de mättade fetterna i Becel och att huvuddelen av de fleromättade fettsyrorna utgörs av Omega-6 i en obalans med Omega-3, inte tydligt kommer fram.

Inte heller är det sakligt att under texten om att äta fet fisk tre gånger i veckan visa bild på en gädda, klart missvisande redaktionell text!

- Bristen på saklighet och utförlighet gör att hela bilagan uppfattas som en partsinlaga för Becel. Att annonserna dessutom inte klart märkts som ”annons” gör det hela till ett anmärkningsvärt övertramp av gällande regler för reklam och marknadsföring, avslutar Bengt Ingerstam.

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se