Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2007-10-16



Svenska konsumenter litar inte på Livsmedelsverket!

- Det framgår tydligt av svaren på enkäten om glutamat som Sveriges Konsumenter i Samverkan gjort och resultaten som baserar sig på över 600 inkomna svar och det bekymrar oss. säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

77 % svarar att de anser att glutamat främst är en tillsats som tillverkarna behöver.

Endast 18 % uppgav att de litade på Livsmedelsverkets information om glutamat. Detta är ganska talande, eftersom Livsmedelsverket tonar ner risken och uttalar sig i media, så snart larmet gick i media: "Vår bedömning är att det är ofarligt".

68 % anser INTE att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa och 74 % anser att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen.

Endast 18 % litade på Livsmedelsverkets information om glutamat medan 81 % litade på den fristående konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkans information på hemsidan och i nyhetsbreven.

En fråga förbryllar. Vi bad svararna att sätta kryss i rutor för vad de minns att Livsmedelsverket gått ut och varnat för. Själva kan vi INTE komma ihåg att SLV någonsin varnat för: azofärger, sötningsmedel, glutamat, härdning av fetter, transfetter och genmodifierade livsmedel. Men här är antalet kryss i samma ordningsföljd: 141,87,38,114,182,66.

Det kan inte tolkas på annat sätt än att om Livsmedelsverket går ut och kommenterar (lugnar eller förnekar risk) i samband med larm, uppfattas det som och blir det kvar i minnet, känslan av att man varnat.

Däremot har 217 svarat att de minns att SLV varnat för akrylamid.

- Vi konsumenter har ofta våra klara uppfattningar om vad som kan vara riskfyllt och så fort Livsmedelsverket dementerar eller går ut i debatten när larmen kommer och "lugnar" uppfattas detta av oss konsumenter som att man värnar om industriintressena och man litar då inte på verkets experter, menar Bengt Ingerstam.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har på senare tid prioriterat frågorna om hälsoeffekterna
av våra livsmedel och speciellt fokuserat på den enorma mängden av tillsatser och just dragit upp frågorna omkring glutamat på sistone.

- Vi anser att effekterna på andra organ än magen ska utredas bättre, t ex glutamatets effekt på hjärnan. Det finns starka misstankar att just smakförstärkaren glutamat har en starkt effekt på hjärnan och triggar aptiten och kan ligga bakom som en betydande orsak till övervikt och fetma, avslutar Bengt Ingerstam

Siffrorna som anges är baserade på 644 svar. I nuläget närmar sig antalet svar 1000 och en definitiv sammanställning publiceras inom ett par veckor på vår hemsida. Några större avvikelser kan vi inte se utan underlaget får anses som statistiskt säkerställda. Däremot tycker vi antalet svar tyder på ett synnerligen stort intresse för frågan.

Bifogar en mer detaljerade uppställning av svaren på de olika frågorna.

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se