Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION 2008-01-28Industriellt härdade och delvis härdade fetter
måste bort från våra livsmedel en hälsofara

- Den svenska strategin för transfetter är inte hållbar. Man kan inte hantera svenska folket som en homogen massa och prata om genomsnittlig procentuell konsumtion, säger Bengt Ingerstam ordförande i den genuina och konsumentstyrda organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har i mer än tio år arbetat för att få bort de industriellt härdade och delvis härdade fetterna ur våra livsmedel, på grund av dess innehåll av bl a transfetter. Läs mer om det här >>

Industrin har lyssnat på konsumentopinionen och de flesta har fasat ut i vart fall de delvis härdade fetterna. Men en del har kvar de fullhärdade fetterna.

Det senaste forskningsrönet, som nu offentliggjorts om transfetternas cancerpåverkan på prostatan, är alarmerande men kanske döljer det sig andra faktorer bakom vad man tillskriver transfetterna.

Bakom SLVs påstående att vi nu har så låg konsumtion av transfetter (avser industriella transfetter antar vi) att det inte är nödvändigt att tillgripa lagstiftning, var en klar manöver inför diskussionerna i riksdagen och kraven på lagstiftning och förbud emot de industriella transfetterna och att man till varje pris ville undvika att Sverige skulle följa Danmarks exempel med ett förbud och en maxgräns i produkterna.

Vi tycker Livsmedelsverkets hållning är både oacceptabel och oansvarig. Man hänvisar till genomsnittliga värden i den totala kosten och gör där ingen skillnad på skräpmatskonsumenter och hälsomedvetna konsumenter. Man tar därigenom inte ansvar för den kategorin konsumenter som inte är tillräckligt informerade och inte bryr sig så mycket. Det är ju dessa som fortfarande äter den dåliga maten och inte väljer bort livsmedel som innehåller härdade eller delvis härdade fetter. Det betyder att om man påstår att konsumtionen i Sverige av industriella transfetter ligger under 1 % av det totala energiintaget, så innebär det att somliga äter farliga nivåer, kanske upp till 3-4 % medan majoriteten undviker dem. Det är helt felaktig strategi att gå på den genomsnittliga konsumtionen.

De nya rönen om att "transfetterna" kan ha ett samband med prostatacancer är också diskutabla, kanske är det inte korrekt att enbart utpeka transfetterna. Det är troligen i stället så att under härdningen uppkommer s k  positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm som är dåligt utforskade men misstänks vara farligare och de troliga orsakerna till cancerframkallande reaktioner. Transfettmolekylen är i sig inte cancerogen, men förekomsten av den kan vara en indikator på att andra ämnen finns i fettet som testas och som inte identifierats medan man ensidigt kollar transfetterna. Här har i stället transfettförekomsten blivit en indikator för att de mera cancerogena ämnena förekommer.

- Härdningsprocessen är en hälsofara. Man borde alltså mera fokusera på processen och de härdade och delvis härdade fetterna och förbjuda dessa och processen, dels därför att det förekommer transfetter i de delvis härdade och dels för att andra betydligt värre ämnen kan förekomma i både de delvis härdade och de härdade fetterna, fortsätter Bengt Ingerstam.

Sett ur alla dessa synvinklar är Livsmedelsverkets agerande helt oförsvarligt. Man kan inte hantera svenska folket som en homogen massa och prata om genomsnittlig procentkonsumtion.

Därför kräver vi ett förbud mot användningen av härdade
och delvis härdade fetter i livsmedel.


Läs mera på länkar:
Debatten om matfetterna >>
Vetenskaplig genomgång transfetter (pdf) >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se