Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-09-22Konsumenterna har ingen plats
i årets budget mer än som arbetskraft


Konsumenterna är helt bortglömda i årets budget. Trots att alla medborgare och boende i Sverige är konsumenter, som starkt medverkar till att hålla hjulen igång, har vi ingen plats i årets budget. Pensionärer ja, till en liten del, men mest fokuseras på vår roll som arbetskraft och målgrupp för sjukvården och utbildningen.

- Allt tal om egenmakt verkar som bortblåst, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, den konsumentstyrda frivillig- organisationen för konsumenter, och fortsätter, enorma insatser och summor satsas på att hjälpa företagen att dra ner på kostnaderna, men är det inte lika viktigt att hjälpa konsumenterna att hålla nere kostnaderna, effektivisera vår konsumtion, hushålla med resurserna, hushålla med hälsan och minska frånvaro p g a sjukdom, arbeta för en sundare och bättre ekonomi för medborgarna, lägre skuldsättning och minska överkonsumtion till liten nytta, med andra o rd konsumenteffektivisering, efterlyser Ingerstam.

Satsningen på ”arbetslinjen” är i sin grund nödvändigt. Alla förbättringar kräver mera arbetsinsatser och ska man bygga ett bättre Sverige måste fler komma i arbete. Men här görs ingen åtskillnad på meningsfullt eller meningslöst arbete. Huvudsaken är att det tydligen inbringar skatteintäkter.

Vi kan inte inse nyttan av att allt fler ska arbeta med sysselsättning som endast skapar flera problem.

•  Det finns inga restriktioner för insatser som skapar mera ohälsa med godis, läsk, felaktig kost, bara det ger ökad sysselsättning t o m i vården, verkar det.

•  Att 2 miljoner träd ska fällas varje år för att endast ökar mängden reklam i våra brevlådor, är inte en bra sysselsättning för vare sig klimatet eller försöken att hålla nere den oönskade överkonsumtionen och den ohälsosamma konsumtionen.

•  Att öka antalet sysselsatta och antalet arbetstimmar på klimatförstörande och resursförbrukande åtgärder, är lika oöverlagt som att näringslivet ökar reklamsatsningarna när folk har mindre pengar att spendera. Det blir ju bara mindre kvar att spendera när denna överkonsumtion ska betalas.

- Vi kan inte förstå hur en regering, vilken regering vi än har, ska fortsätta och se ökningen av sysselsättningen som ett viktigt mål, utan att också styra om i riktning att uppnå en minskning av sysselsättningen för skadliga verksamheter och en ökning av den hållbara sysselsättningen omfattande även hushållning av naturresurser och humanresurserna,
säger Bengt Ingerstam

En satsning på ett uthålligt och hållbart samhälle kan inte ske utan konsumenternas medverkan. Detta är svårt att uppnå då vi inte har någon återbäring vare sig av skatterna på arbete eller skatten på konsumtion – moms.

Det ska också tilläggas för ett klargörande att vår konsumentorganisation inte uppbär något ekonomiskt stöd från staten eller myndigheterna under innevarande år.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se