Sveriges Konsumenter
i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 51 - 13 februari 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Dags för en AKTIONS-fond
– ge oss ett bidrag

En konsumentorganisation har behov av stöd, den är inte ett ”privat initiativ” eller en ”underhållningsfunktion” och vi säljer ingenting som vi kan ta in pengar på. Om vi ska representera konsumenter krävs som bas en medlemsskara för att vara demokratiskt förankrad. Men vi sprider också mycket information via webbsidan och nyhetsbrevet, gratis till alla konsumenter – det är en del av verksamheten.

Nu är det dags att skapa en funktion för mera stöd, oberoende av medlemskap, d v s från alla som inte bidrar med medlemsavgiften men tycker det vi gör är bra och att det finns behov av en fristående konsumentorganisation.

Just nu inför civilprocessen mot Sveriges Konsumentråd, som tagit över i stor sett vårt namn genom att kalla sig Sveriges Konsumenter, behöver vi lägga upp en reserv för eventuella kostnader, som t ex advokatkostnader. Tycker du vi ska slåss för att få ha vårt namn i fred och att vi ska få existera som fristående organisation?

Ge oss då snarast ett handtag genom att skicka in ett bidrag till plusgiro 638 20 78-1 och märk talongen med ”Aktions-fonden”.

På sikt vill ni kanske att vi ska beställa vissa tester på olika produkter, för att publicera i nyhetsbrevet SKN, eller på hemsidan, eller beställa någon undersökning av externa krafter. Eller göra någon specifik aktion vid ett specifikt tillfälle, aktiviteter som vi inte kan finansiera med de begränsade resurser vi har.

Därför kan en AKTIONS-fond vara nödvändig och bra att ha. Den ska användas till det som flertalet är överens om. Just nu att försvara oss mot attacken från Sveriges Konsumentråd.

Ska regeringar styra konsumentorganisationer?
Som en följd av skriverierna om Sveriges Konsumentråds namnbyte till Sveriges Konsumenter, som vi – Sveriges Konsumenter i Samverkan - naturligtvis starkt opponerat oss emot, ombads vi att skriva en debattartikel för tidningen Icanyheter. Artikeln publicerades den 9 februari och kan läsas på nätet via www.icanyheter.se eller direkt till artikeln.

Förra regeringens styrning via organisationsstöd ifrågasätts liksom den fackliga inblandningen i konsumentorganisationer. Vill du läsa hela debattartikeln finns den här >>

Vad tycker du? Skicka oss ett mail och vi tar in bidragen under ”Debatt” och vidare till Konsumentinflytande.

Följ namnstriden löpande: Inslag i media om Konsumentrådets namnbyte. Läs mer >>

Vi öppnar nu INSÄNT

Det blir ett forum för konsumentreaktioner, insändare och kommentarer, som samlar ett urval av alla mail vi får, eller direkt insänt material från konsumenter, våra medlemmar eller läsare.

Vi kommer inte att kunna ta in allt och tar inte in försök att få ut dold propaganda. Men inlägg som kan intressera en större krets av konsumenter ska få plats.

Vi börjar med ett bidrag i form av en teckning. Tack för den Holger Wendt, holger.wendt(at)lsn.se (byt ut (at) mot @-tecknet om du mailar).
Läs mer >>
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Seminarium i riksdagen om industriella transfetter i livsmedel
Vi från konsumentsidan önskar möta politiker och ta upp frågan om främmande och hälsovådliga ämnen i våra livsmedel i synnerhet transfetterna från industriell fettproduktion. Sveriges Konsumenter i Samverkan anordnar därför ett seminarium om industriella transfetter i livsmedel i samarbete med Miljöpartiet.

14 februari 2007 13.30 – 16.00, Lokal L1-43 i riksdagshuset (föranmälan nödvändig).
Läs mer >>
KLIMATET – ja men…
Vi ska nu ha ett stående avsnitt som vi kallar KLIMATET. Få ämnen har på så kort tid blivit en fråga för alla tidningar, alla politiker, alla medborgare och engagerar alla globalt. Till och med president Bush börjar erkänna att vi alla är hotade. Tidigare gjorde ju inte USA det, för att det hotade bilismen och bilindustrin. Nu är hotet realistiskt och över 2000 forskare har kommit överens om att klimatet är i fara och under drastisk förändring.

Lite förvånad är jag att det tog skruv så där över en natt. Miljödebatten har vi haft länge och den har väl ibland haft en inriktning som gav den ett något egendomligt intryck. Det var inget fel med att försöka rädda den vitryggade hackspetten eller en viss grodart, men fokus blev otydligt. Utrotningen av biologiska arter är inte det verkliga problemet utan orsaken är problemet, orsaken varför vi har utrotningshotade arter. Det är alltifrån olaglig tjuvjakt på gorillor, elefanter eller leoparder till sniket överfiske, ja rovfiske som tidigare finansierades av EU.

Det är också orsakat av den globala uppvärmningen som länge diskuterats och många forskare och miljöorganisationer har varnat för. Men det låg så långt borta så det berörde inte den enskilde medborgaren, eller så skyllde man på våra styrande makthavare, knappast ens på industrin. Men med en gång berörde debatten oss alla, när ordet KLIMATET dök upp en dag.

Tro nu inte att det bara handlar om bilismen och transporterna, vi ska peka på några andra faktorer löpande i våra nyhetsbrev och vi börjar med ”KLIMATET och pannkakan” läs vidare här >>

Debattartikel om fett
vållade insändarstorm

Den 2 februari fanns på brännpunkt i Svenska Dagbladet en artikel av läkaren Christer Enkvist från Trollhättan. Han är en av de läkare och forskare som vågar stå upp emot ingrodda teorier om att man blir söt av socker och fet av fett. Det var nog rekord i kommentarer till artikeln, över 1100 innan man stängde efter 72 timmar.

Intressant är att majoriteten kom från folk som instämde och gav luft åt en befriande känsla, äntligen någon som vågar. Läs mer >>

Rätt länk till Sukralosdokumentet
I förra numret av SKN blev det något fel på länkarna till Göran Peterssons 7-sidiga dokument om sukralos. Det rättades någon dag senare, men för dig som läste nyhetsbrevet strax efter det släpptes, kan du ha fått fel länk.

Här är de rätta länkarna:
Sukralos och sötningsmedel – nya fakta >>
Läs hela uppsatsen:
Sukralos och sötningsmedel (pdf) >>

Läs mer på vår hemsida om sukralos >>
©  Copyright 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >