Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Länkar Salmonellafria livsmedelKampanj: Salmonellafria livsmedel


Sveriges bekämpning av salmonella har väckt internationell uppmärksamhet. Bland annat har WHO visat intresse och genomfört en analys av svensk kycklinguppfödning som visat att de åtgärder Sverige vidtagit har lett till att man uppnått en väldigt god salmonellastatus i landet. Även EU har visat intresse för den svenska salmonellabekämpningen och studiebesök har gjorts för att se hur man kan ta lärdom av de goda resultaten.

Läs mer om hur olika branschorganisationer och andra aktörer arbetar för salmonellafria livsmedel:
Svensk fågel
Svenska djurhälsovården
Jordbruksverket (fjäderfä)
Jordbruksverket (nötkreatur)
Food HACCP News (USA)

upp