Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Länka till kampanj
2004-12-03


Nordisk workshop

Kommersiell press mot barn,
med koppling till fetma och övervikt

2 december, kl. 10-16.30
Plats: Jordbruksdepartementet

upp