Till startsidan
Sveriges Konsumenter i SamverkanKonferenser och seminarier

Viktiga evenemang, som konferenser, seminarier, debatter och kurser m.m. presenteras här. Det kan vara arrangemang som anordnas av våra medlemsorganisationer eller sådana vi samarbetar med eller tillställningar som är av allmänt stort intresse. Klicka på länkarna för närmare information.

2007 I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002 I 2001 I 2000 I 1999

2010
 

2010-03-31 VAD UTSÄTTER MAN OSS KONSUMENTER FÖR?
Föredrag med Laszlo Fekete i Göteborg 31 mars 2010
Arr: Konsument-Forum Göteborg i samarbete med Sensus studieförbund
Flygblad med mera information
2010-03-25 - 2010-03-28 Föredrag "Ska maten vara din medicin" medverkande Bengt Ingerstam

To 25 Mars kl 19-21 Hotell Gamla Teatern i Östersund
Lö 27 Mars kl 14-16 AvaGarden i Dvärsätt, cirka 18 km väster om Östersund från E14, in i Dvärsätt. Följ skyltar
Sö 28 Mars kl 18-20 Cafe Grädda, Årevägen 150, Åre
Arrangörer: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna

2007
 

2007-03-28 - 29 BS RAC Conference on Control and Compliance om fiske i Östersjön
Rapporter från mötet
2007-03-16 Hearing om kost och fetma arrangerad av regeringen.
Rapport kommer.
2007-03-13 Rapporterat direkt från Bryssel: TACD TransAtlantiska KonsumentDialogens 8:e årliga möte. Läs även Bengt Ingerstams krönika här.
2007-02-28 BS RAC, Regionala rådgivande kommittén för Östersjöfisket hade årskonferens i Stockholm den 28 februari med medverkan från konsumentorganisationer
2007-02-14 Seminarium i riksdagen om industriella transfetter i livsmedel -
Vi från konsumentsidan önskar möta politiker och ta upp frågan om främmande och hälsovådliga ämnen i våra livsmedel i synnerhet transfetterna från industriell fettproduktion. Sveriges Konsumenter i Samverkan anordnar därför ett seminarium om dessa industriella transfetter i livsmedel i samarbete med Miljöpartiet, då riksdagen inom kort kommer att besluta om en motion som just tar upp detta ämne. Motionen kan läsas här >>

Seminariet är den 14 februari 2007 13.30 – 16.00, Lokal L1-43 i riksdagshuset
(föranmälan nödvändig). Läs mer om programmet (pdf) >>

Läs rapporten från seminariet >>
Läs mp:s referat från seminariet >>
   

2006
 

2006-11-9/10 EU-konferens “eMpoWer – European civil society forum” i Bergamo, Italien 9-10 november 2006. Läs rapport av Bengt Ingerstam.
2006-04-25 SKIS ordförande Bengt Ingerstam fick diplom på mässan Gastro Nord i Älvsjö
2006-04-20 Seminarium om matkvalitet och lågprisjakt
2006-04-11/14 The SAFE Consortium First International Congress on Food Safety i Budapest 11-14 juni 2006. Läs programmet här. Läs sammanfattning av Bengt Ingerstams föredrag här (pdf). Läs hela Bengt Ingerstams föredrag här.
2006-03-13 Internationella Konsumentdagen 15 mars
   

2005
upp

2005-09-27 Höj tempen på standardiseringsarbetet!
Standardisering för ökad tillväxt och bättre miljö. Läs inbjudan (pdf-fil)
- Konferens om standardisering som ordnas av Sveriges Standardiseringsråds Konsumentråd. Sista anmälningsdag är 23 september. Konsumtrepresentanter som skall delta skall vara beredda att engagera sig i standardiseringsarbetet.
2005-04-17/19 Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) 7th Annual Meeting - Washington
Läs programmet (pdf)
Läs direkt här rapporter från TACD-mötet
2005-03-18 Seminarium om barn och reklam på Jordbruksdepartementet. Läs mer här
2005-01-19 Folkrörelsedagen med temat Folkrörelsernas roll i den nya konsumentpolitiken. Folkrörelsedagen är ett seminarium om konsumentpolitik för ideella organisationer; både uttalade konsumentorganisationer och andra. Arrangeras av Jordbruksdepartementet.
Läs referat från seminariet >>

2004
upp

2004-12-02 Nordisk Workshop 2/12-2004: Kommersiell press mot barn, med koppling till den ökande förekomsten av fetma och övervikt. Läs kort rapport från workshopen här. Läs inbjudan här (pdf)
2004-11-18/19 The International Conference on Consumption Safety & Protection
- Stor asiatisk konsumentkonferens i Taiwan 18-19 November.

Bengt Ingerstam, SKIS ordförande, talade på konferensen den 18/11.
Läs hela talet på engelska (pdf) >>
Läs talet på kinesiska >>

Läs mer om konferensen:
- Program >>
- Inbjudna gäster >>
- Föredragshållare >>
- Länk till hemsidan >>
2004-11-09/10 Europeiska Kommissionen arrangerar den 7:e årliga konsumentkonferensen 9-10 november 2004 i Bryssel. Bengt Ingerstam och Lasse Helander deltar som representanter från SKIS.
Läs mer om konferensen >>
Se vilka talare som höll föredrag på konferensen
2004-11-08 Slow Food - Det rökta renköttet Souvas har som första svenska produkt blivit invald och är därmed Presidia. Presseminarium om Slow Food i konferenscentret Polstjärnan, Sveavägen 77 klockan 15.00. Läs rapport (pdf) från pressseminariet. Lyssna på ljudklipp
2004-10-01 Seminarium - Världslivsmedelsdagen
Världslivsmedelsdagen arrangeras varje år den 16 oktober av FAO. I samband med detta arrangerar svenska FAO-kommitten ett seminarium den 14 oktober. Temat för 2004 är biologisk mångfald och tryggad livsmedelsförsörjning. Läs mer >>
Läs Ann-Christin Nyqvists tal >>
2004-07-03 Bengt Ingerstam deltar i paneldiskussioner efter presentationen "Rättvisa i din kaffekopp" i Stockholm den 15/6 2004. Läs sammanfattande artikel här.
2004-03-25 Nordiskt seminarium om etikinformation om livsmedel - Ett nordiskt projekt om etisk märkning av livsmedel med syftet att sammaställa de erfarenheter som finns av etisk märkning och att bedömma behovet av och möjligheterna till ytterligare etisk märkning och andra metoder för konsumentinformation.
Läs rapport inför mötet
2004-03-19 Seminarium om WTO och u-länderna - Vilka är konsekvenserna för u-länderna av WTO? Hur påverkar WTO:s avtal om jordbruk, textil, immaterialrätt, tjänstehandel, tullsänkningar och tvistlösningar m m u-länderna?
2004-02-25/26 EKOLOGISKTVAL på hushållsmässan i Göteborg 26-29 februari!
Läs pressmeddelandet! (pdf)
2004-02-13 Seminarium om egna märkesvaror (EMV) arrangerat av tidningen Fri Köpenskap. Läs rapporten från mötet
2004-02-01/4 TACD - Läs rapport från mötet här!
Läs mer om mötet >>
TransAtlantiska KonsumentDialogen
håller sitt årliga möte i Bryssel 1-4 februari 2004. Vartannat år hålls mötet i respektive Washington eller Bryssel. Mötet samlar i år cirka 100 delegater från konsumentsidan från båda sidorna av Atlanten samt
representanter från EU och den amerikanska administrationen. Läs programmet här (pdf) >>

Mötet kommer att utmynna i gemensamma rekommendationer. Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och i Konsument-Forum (medlemsorganisation i Consumers International och Sveriges Konsumenter i Samverkan) deltar och ska redogöra för den svenska nyckelhålsmärkningen.

2004-01-22 European Action Plan for Organic Food and Farming - möte om den den ekologiska odlingens utveckling
Läs programmet (pdf) >>
Läs mer om hela "Organic Action Plan" >>
Läs referat från mötet i ATL >>
2004-01-14 Inbjudan till idéseminarium – Den framtida konsumentpolitiken
Den nuvarande handlingsplanen för konsumentpolitiken löper ut 2005 och en ny ska då ta vid. Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan har nu påbörjats och ett förslag ska vara klart den 30 september 2004. Förslaget ska därefter remitteras och min avsikt är att regeringen ska kunna lämna en proposition till riksdagen i mars 2005. Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik och frågan hur hållbar konsumtion ska bidra till en ökad välfärd är en av utgångspunkterna för arbetet med den nya handlingsplanen. Konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjuder nu in en stor referensgrupp till ett seminarium som kommer att ha formen av ett interaktivt möte.
2004-01-13/14 Den ekologiska odlingens utveckling - Projekt Organic HACCP - möte i Basel 13-14 januari, inför utarbetandet av EUs Organic Action Plan. Läs mer >>
2004-01-07 Möte om bluffakturor och modemkapningar på Jordbruksdepartemenet - Läs rapport från mötet >>

2003
upp

2003-11-21 Konsumentkonferens i Rom
Europas konsumentorganisationer är inbjudna av det italienska ordförandeskapet. Mötet skall verka som underlag för ministermötet. Läs agendan (pdf) >>
2003-10-30/31 Nordisk workshop i Köpenhamn
Konsekvenser af en markedsdrevet udvikling: nye forbrugerholdninger til økologisk fødevareproduktion. Nordisk workshop for forbrugerorganisationer og forbrugerforskere.
Läs mer (pdf) >>
2003-10-28/29 General Assembly, Bryssel
Årligt återkommande sammankomst dit alla europas konsumentorganisationer är inbjudna att delta. Anordnas av Eu-kommissionen.
Läs mer >>

Läs kommissionären David Byrnes tal
"Consumers in an Enlarged European Union - The Road Ahead" >>
2003-10-22 Konferens för att diskutera de ekologiska regelverken
Konferensen äger rum på Ekocentrum i Göteborg, tisdag den 22 oktober, kl 14.00-17.00. Arrangeras av Sveriges Konsumenter i Samverkan.
Läs mer om konferensen >>

Vägbeskrivning till Ekocentrum
2003-10-21 Svensk Fisks stora höstkonferens samt utdelning av Kungsfenan "Fiskens nobelpris"
Svensk Fisk arbetar för att öka efterfrågan på fisk och fiskprodukter. Med Kungsfenan, the Swedish Seafood Award skall en hållbar fiskenäring främjas och uppmuntra till bästa kvalitet, ekonomi och ekologi i hela kedjan från hav och sjö fram till dukat bord
Läs mer >>
2003-10-13/17 Consumers Internationals värlskongress
Var tredje år anordnar Consumers International en världskongress. I år kommer den att hållas i Lissabon, Portugal, från 13 till 17 Oktober 2003 under temat: ‘Framtiden för konsumentskydd’.
Läs mer >>
2003-09-10 Livsmedelsdagarna i Tylösand
Kommunikation var ämnet som stod i fokus under Livsmedelsdagarna i Tylösand 3-5 september.
Läs mer >>
2003-04-24 Konkurrens - Vem tjänar på det?
Detta tema ska diskuteras vid en nordisk konsumentkonferens i Stockholm den 24 april. Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan, som har väckt denna debatt, medverkar med ett anförandet "Kan konkurrens lösa alla problem?"
Läs mer >>

2002
upp

2002-11-25/26

Vad är hållbart?
SKIS deltar vid Consumers Internationals möte i Madrid 25-26 november 2002 om hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Läs agendan här >>

2002-10-28/29 TransAtlantiska Konsument Dialogens årliga möte 28-29 oktober. Läs mer >>
2002-10-09 SKIS deltar vid European Molecular Biology Organization konferens i Oslo
Martin Frid har blivit inbjuden att tala om genmanipulerade livsmedel från det europeiska konsumentperspektivet. Andra deltagare är Aina Edelman från den norska lantbruksorganisationen samt Dr Ingo Potrykus, GMO-forskare som försöker utveckla ris med förhöjd halt av betakaroten (s k "Golden rice").

Konferensen öppnas av norska utbildnings- och forskningsminister Kristin Clemet. Läs rapporten från konferensen >>
Läs mer om genmanipulerade livsmedel här >>
2002-05-04

Inbjudan till seminarium om senaste forskningsrön om matfetter, 4 juni 2002

2002-01-18

WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa
Den 18 januari hålls ett seminarium om globaliseringen och medicinerna i Stockholm. Deltagare bl a Läkare utan gränser, Läkemedelsindustriföreningen, Kommerskollegium och Sveriges Konsumenter i Samverkan. Arrangör: tidningen Arbetaren.
Den globala världsordningen tillåter inte att de 28 miljoner människor som lever med hiv/aids i Afrika får tillgång till de rätta medicinerna. De är alltför fattiga. Bilden av världens orättvisor blev än tydligare när tolkningen av TRIPs-avtalet nyligen ändrades under WTO-mötet i Doha.
Läs Martin Frids föredrag "WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa"


2001
upp

2001-10-17 SKIS deltar vid temadag om bestrålning i Bryssel
2001-10-15

Fokus på Världshandeln - Från Seattle till Doha
Måndagen 5 november 2001 kl. 9-16
Medborgarhuset Medborgarplatsen, Stockholm

Dokumentation från Fokus på världshandel

2001-10-15 Var med och påverka EU!
2001-10-02

FoodBRAND konferens 25-26 september i Bryssel -Säker mat och konsumentskydd
Sveriges Konsumenter i Samverkan kommer att delta vid FoodBRAND-konferensen den 25-26 september 2001 i Bryssel som arrangeras av EU-Kommissionen och AFSNI. FoodBRAND har flera delar, både på forskningsområdet och på konsumentområdet. Konferensen ska ta upp aktuella frågor om antibiotika och hormoner samt diskutera åtgärder, nya testmetoder och analyssystem.
Martin Frid från SKIS deltar för de svenska konsumenterna.
Läs hela programmet>>
Läs mer här om FoodBRAND >>

2001-03-14 Konferens om livsmedelskedjan i Uppsala
2001-01-25 Transatlantiskt konsumentmöte EU/Latinamerika i Cartagena, Colombia.
2001-01-11 Konferens om GMO-fria zoner i Bryssel
Konferens om GMO-fria zoner i Bryssel med bl a Alfonso Scanio, Italiens jordbruksminister. Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan leder arbetsgruppen under fredagen som ska ta fram strategier för valfrihet och GMO-fria zoner.

Martin Frid rapporterar från konferensen


2000
upp

2000-11-23/24 Annual meeting AEC, Brussels
2000-11-25/26 Annual assembly i Bryssel, arrangerat av EU-kommissionen DG-Sanco

Läs alla talen och rapporterna

2000-11-17 -
2000-11-19
Fokus på världshandeln, Stockholm
2000-11-13 -
2000-11-17
Consumers International, världskongress i Durban

Läs rapporten från Världskongressen
Resolutionen från Världskongressen

2000-09-14/15 TACD:s årliga möte. Läs mer >>
2000-07-18/19 EU-konferens om riskanalys i Bryssel: Program
2000-07-23 EU-konferens om riskanalys i Bryssel Läs rapporten!
2000-03-21 -
2000-03-23
Inför WHO-möte i Kiel om risker och livsmedelshandel
2000-03-15 GMO-seminarium i Landskrona på internationella konsument dagen

1999
upp

1999-11-28 -
1999-12-03
WTO-mötet i Seattle och NGO-konferensen
Dagliga rapporter från Martin Frid
dec. 05 WTO-förhandlingarna i Seattle nerlagda utan "ny runda"
dec. 02 Martin Frids tal från Seattle
nov. 29 Tal av Consumers International's generaldirektör, Julian Edwards, WTO Seattle Symp. on Trade Issues in the Next Few Decades "Consumers, Trade and Development", Seattle 
nov. 18 Tal av Rhoda Karpatkin, medlem i Consumers 
International's styrelse, "Consumer Prioritiesat the WTO Ministeral conference", vid det årliga konsumentmötet i Bryssel, anordnat av EU, 18 November 1999.
1999-11-24 Pressmeddelande från Consumers International:
Proposed WTO Ministerial Declaration Fails to Include Consumer Concerns
1999-11-18/19 Annual assembly i Bryssel, arrangerat av EU-kommissionen DG-XXIV (program)

Tal av Mr. Pascal Lamy, Trade Commissioner

Tal av Mrs. Rhoda H. Karpatkin, President of Consumers Union of US, "priorities at the WTO Ministerial conference"

Tal av Mr Kimmo Sasi, Minister of Foreign Trade 
"Consumer issues during the Finnish Presidency"

Rapport från Annual Assembly av Martin Frid

1999-10-01 EU-projektet Säker Mat: Seminarium om mat ur olika perspektiv
1 oktober 1999 - Matvisioner och trender inför 2000-talet
1999-09-20 Stort seminarium "Fokus på Världshandeln" 1-3 oktober 1999 
i Medborgarhuset, Stockholm
1999-09-27

Miljöförbundet Jordens Vänner mot GMO


upp