Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Uppvaktningar


2007-02-21 Brev till Regeringen och berörda departement - Ska Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket fortsätta att hota de svenska konsumenternas hälsa samtidigt som man hotar lägga ner det svenska jordbruket?
2006-05-20 Brev till regeringen: Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket hotar att lägga ner hela det svenska jordbruket och hotar allvarligt de svenska konsumenternas hälsa.
2006-03-03 Brev till Naturvårdsverket: Ang Särskilt skydd av åkermark som ligger nära tätorter
2005-03-22 Protestbrev till FNs generalsekreterare Kofi Annan underskrivet av SKIS gemensamt via People´s Health Movement
2005-02-14 Brev till Naturvårdsverket
2004-02-17 SKIS kräver förbud mot reklam till barn på frukostflingor! - Läs vårt brev till regeringen här

Läs vårt pressmeddelande här
Se bilder - SKIS granskar reklamen
2003-11-27 Ang utredning om återföring av växtnäring
2003-11-22 Angående säkra livsmedel och fortsatt god salmonellastatus i Sverige (pdf)
2002-11-19 Brev till regeringen, socialministern och folkhälsoministern: Missledande kostråd kan förorsaka övervikt och diabetes - snabbt växande folkhälsoproblem
2001-10-03 Öppet brev till miljöministern: Dags att avbryta slamspridningen till åkermark
2000-10-11 Öppet brev till statsminister Göran Persson: Glöm inte konsumenterna!
2000-09-29 Öppet brev till Skånska Lantmännen: SKiS stöder ansträngningar att motverka hemlighetsmakeriet med slamspridningen i Skåne
2000-05-29 Brev till KF: Osäkerhet angående KF:s Kadmiumpolitik
1999-05-16
Vårt brev till reningsverk och myndigheter i Närke samt pressen angående spridning av avloppsslam på åkermark
1997-03-14 SKiS föreslår ett separat Konsumentdepartement! 
1997-11-03 Pressmeddelande: Konsumenter i Samverkan uppvaktar jordbruksminister Annika Åhnberg och ställer kravet på en total importkontroll av kött från länder som vi inte kan lita på. 

upp