Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2005-05-09 Kampanj: Anmälningar om vilseledande marknadsförning


Miljöförvaltningen i Stockholm:
Rosenlundsgatan 60
Box 38024
100 64 Stockholm
Kopia till
- Miljökontoret i Hultsfred
- Axfood AB (konsument@axfood.se)
- Livsmedelsverket


Anmälan om falsk varubeteckning/felaktig
märkning av Eldorado lax

På Willys i Hultsfred finns denna produkt med märket Eldorado. Sannolikt säljs den över hela landet, varför vi skickar anmälan till Miljöförvaltningen i Stockholm och i kopia till lokala myndigheten i Hultsfred.

Produkten är märkt LAX med latinska beteckningen Salmo Salar. Vid en snabb okulär kontroll ser man att förpackningen innehåller både lax och regnbåge, vilket alltså är felaktigt och bedrägligt då regnbåge är betydligt billigare än lax och inte alls av samma släkte ens. Då man medvetet konkurrerar med så låga priser som möjligt är detta inte ett smärre fel utan betydligt allvarligare, då man alltså i konkurrenssyfte använder en billigare råvara och därmed lurar konsumenterna. En verklig konkurrens sätts alltså ur spel och förfarandet är att betrakta som bedrägligt.

Vi utgår ifrån att Miljömyndigheterna såväl i Stockholm som i Hultsfred agerar snabbt och på sätt som regelverket föreskriver, samt att produkterna avlägsnas från frysdiskarna i samtliga butiker där produkterna saluföres över landet.

Foto Bengt Ingerstam

Foto Bengt Ingerstam
Bild ovan: Laxförpackningen innehåller både Lax och regnbåge. Regnbåge till vänster och Lax till höger. Laxen har silverfärgt skin, medan Regnbågen har röda prickar i sitt. Men i ingrediensförteckningen (se bild t v) utlovas 100 procent Lax.

Foto Bengt Ingerstam

Foto Bengt Ingerstam


Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se