Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Viktiga möten
Möten, referensgrupper och kommittér där representanter från Sveriges Konsumenter i Samverkan ingår.

EU:s konsumentkommitté
Livsmedelsverkets Konsumentpanel
Referensgruppen på Jordbruksdepartementet för EU-frågor
Referensgruppen på Jordbruksdepartementet för Konsumentfrågor