Sveriges Konsumenter i Samverkan

Remisser

1996
Gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel (Livsmedelsverket)
Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (Läkemedelsverket)

1997

Förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om vitamin- och mineralpreparat (Livsmedelsverket)

1999

Remiss: Synpunkter om CCNFSDU kosttillskott, CX/NFSDU 00/5


Vård     Remisser     Hem