Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Tillsatser
2007-04-27


Olika typer av tillsatser

 • Färgämnen - är icke önskvärda men medvetna tillsatser, godkända av SLV samt EU

 • Funktionella tillsatser - diskutabla men godkända av SLV och EU. Dessa kan vara för att förhöja smaken, hållbarheten, billigare substitut, utdrygande, konsistenspåverkande. Hit kan vi också räkna emulgeringsmedlen. Ofta tillsätts ämnen för att de är billiga råvaror och priset kan hållas nere, falukorven är ett bra sådant exempel, grillkorv är ännu värre där t o m vatten kan vara största ingående ingrediensen.

 • Funktionella tillsatser – avseende att tillföra en viss effekt eller funktion till ett livsmedel som normalt inte har den funktionen.

 • Funktionella tillsatser – som endast tillförs i kosmetiska kvantiteter, i avsikt att kunna vara ett argument i reklamen men utan praktisk effekt.

 • Aromämnen – som förändrar eller lägger till en smak, ofta helt främmande för produkten, men som skapar en ny produkt.

 • Smakämnen – Här finns både naturliga, naturenliga och syntetiska och smakerna är legio. Men även salt och socker är i sig tillsatser med avsikt att höja smak. En ofta förkommande och omdebatterad tillsats är glutamat, som helt enkelt kallas smakförstärkare och ofta förknippas med ”kina-syndromet”.

 • Färskhållningsmedel – speciellt i bröd, som gör att brödet håller sig färskt längre. Oftast är det gluten men kan också vara andra fibrer, betfiber t ex som är en restprodukt i sockerindustrin.

 • Fiber – som tillsätts för att öka fibermängden i en produkt. Anses vara bra med mera fiber.

 • Sötningsmedel – naturliga (sockerarter) och som har sin funktion, t o m konserverande, samt artificiella som bara har funktionen att uppehålla den söta smaken utan att ge oss kalorier, men ökade risker.

 • Konserveringsmedel, av både naturligt ursprung och kemiskt ursprung

 • Vitaminer

 • Fettsyror, t ex Omega-3 från vissa växtoljor som då också medför en allt för hög Omega-6 mängd, balansen blir fel.

 • Antioxidanter är normalt inte en tillsats men finns i mycket färska produkter och har en given funktion att förhindra oxidering.

 • Restsubstanser – antingen bekämpningsmedel eller processhjälpmedel som blivit kvar efter processen och inte kunnat avlägsnas i sin helhet, t ex extraktionsbensin i viss fettframställning.

 • Föroreningar – från processen eller kommande från brister i hantering (se exemplet med aluminiumringen och plast i leverpastejen) eller från atmosfären.

 • Medveten kriminell inblandning för att ”göra sig en hacka”, exempel inblandning av förorenad olja i matolja eller som djurfoder.

Tillbaka till Tillsatser i vår mat >>
upp