Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-12-22
Uppdaterad 2007-01-22
Publicerad i SKN nr 9 (2005)
Bojkotta "Sukralos"
- ett klororganiskt sötningsmedel
Det är förbluffande och upprörande att Livsmedelsverket tillåter att klororganiska ämnen med avsikt tillsätts våra livsmedel. Bland de klororganiska ämnena finns våra mest kvalificerade miljögifter, t ex PCB, DDT, dioxiner, klorfenoler etc. De är i regel svårnedbrytbara och anrikas i fettvävnad.

Vi har länge försökt att befria oss från dessa ämnen - första hand i livsmedlen. Desto mer upprörande är det att man nu tillför sådana ämnen. Man brukar peka på att sälar och rovfåglar skadats av dessa ämnen, men männsikan med sin långa livslängd hinner lagra upp betydande mänger och drabbas också. Forskare har tidigare visat att exempelvis PCB leder till att fiskarfamiljer från östkusten i Sverige föder barn med lägre födelsevikt än fiskarfamiljer på västkusten.

Framlidne PCB-forskaren Ulf Ahlborg visade en gång hur normala halter av PCB i navelsträngen hos blivande mammor i Sverige normalt låg på så höga nivåer att fostren enl amerikanska undersökninger kunde få bestående skador. Det gällde neurologiska skador, t ex försämrad förmågan hos spädbarn att följa ett rörligt föremål med ögonen eller försämrad minnesfunktionen efter 4 år. Även om just PCB kanske minskat i blodet hos kvinnor på senare tid, har i gengäld halten av andra liknande ämnen ökat desto mer, t ex bromerade flamskyddsmedel.

Det finns med andra ord inget "utrymme" för ytterligare påslag av klororganiska ämnen - små eller stora - om exponeringen redan nu väntas ge skador hos de mest känsliga och högexponerade. Godta inte argument att vi ännu inte sett några allvarliga effekter av sötningsmedlet "Sukralos". Både när det gäller PCB och DDT hördes samma lugnande besked i början, men som senare visade sig felaktiga och ödesdigra. Ring ARLA och Livsmedelsverket och protestera - det borde veta bättre!

Professor Göran Petersson vid Inst f Kemisk Miljövetenskap på Chalmers har gjort bifogade studie över "Sukralos och sötningsmedel" (pdf-fil).

Listan över produkter som innehåller sukralos >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss