Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-21 Publicerad i KR nr 17 samt i SKN nr 84
Vad är E-nummerklubben?
OBS! Slut hos förlaget. Slut hos oss. Inget nytryck på gång.

Jo E-nummerklubben är helt enkelt en kampanj mot onödiga tillsatser i vår mat. E-nummerguiden är där basen för att kunna välja rätt och undvika en massa tveksamma och farliga tillsatser. Det kan vi vanliga konsumenter själva göra, men hur väljer våra barn i skolorna och våra äldre i vården?

Ett uppror mot maten som serveras i skolor och vården har startat. Sveriges Konsumenter i Samverkan har ställt sig helt bakom Camillas matuppror.

Det föll sig logiskt eftersom vi länge engagerat oss i tillsatserna i maten och spridning av information om alla E-nummer och tveksamma tillsatserna i våra livsmedel.

Vi har länge arbetat för att väcka opinion mot alla onödiga och farliga tillsatser Senast var det debatten om glutamat som vi började informera om redan 2003.

Den behändiga boken att ha med när man handlar lanserade vi 2007
E-nummerguiden i bokform

E-nummerguiden har rönt stor efterfrågan, men vi insåg snart behovet att komma med löpande information och uppdateringar och så föddes E-nummerklubben - kampen mot onödiga och riskabla tillsatser.

Camillas matuppror kommer nu precis rätt i tiden. Tillsammans kanske vi kan agera på lokalplanet och opinionsbilda för bättre mat, lokalare mat och mera ekologiska inslag, såväl för barnen i våra skolor som för de äldre i vården. Det vore inte heller fel att påverka för bättre mat i lunchrestauranger där många av oss äter sin dagliga färdiglagade måltid mitt på dagen.

Skriv alltså på Camillas matuppror och gå samtidigt med som medlem så kommer vi med underlag för hur ni kan gå ihop och påverka lokalt, tillsammans.

Läs mera här om länkar rörande tillsatser och om våra kampanjer för bättre livsmedel
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss