Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Tillsatser, Glutamat
2007-10-17 Publicerad i KR nr 3 samt SKN nr 70Svenska konsumenter litar
inte på Livsmedelsverket


Bara 18 % uppgav att de litar på Livsmedelsverket i frågan om glutamat. De första siffrorna har nu kommit fram från den enkät som vi lagt ut den 9 oktober och siffrorna är baserade på de första 644 men det kommer fortfarande en massa svar. Här är de preliminära siffrorna.

Förvirringen är påtaglig när det gäller hur man deklarerar glutamat i innehållsförteckningarna. 63 % svarade t ex att man inte visste att E621 och glutamat var samma sak. Anges däremot "E621 smakförstärkare" är förståelsen bättre men fortfarande inte klar att det avser glutamat..

77 % svarar att de anser att glutamat främst är en tillsats som tillverkarna behöver och 96 % ansåg att glutamat är en tillsats vi konsumenter inte behöver.

Endast 18 % litade på Livsmedelsverkets information om glutamat medan 81 % litade på den fristående konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkans information på hemsidan och i nyhetsbreven.

68 % anser inte att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa och 74 % att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen.

Läs mera i detalj här >>
Läs vårt pressmeddelande >>

Läs Expressens artikel med Livsmedelsverkets uttalande "Vår bedömning är att det är ofarligt" >>
Läs även "Hård kritik mot Livsmedelsverket" i GP.

upp