Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Statliga utredningar

Allmänt - Senaste nytt
Pressröster
Länkar
Allmänt - Senaste nytt:
2009-02-06 4 myndigheter blir 3
2009-02-05 "Lägg ner Livsmedelsverket och tre andra myndigheter"
upp
Pressröster:
2009-02-05 Lägg ner Livsmedelsverket och tre andra myndigheter Dagens Nyheter
   
upp
Länkar:
2009-02-05 Mycket små effektiviseringsvinster med förslaget till en ny myndighet för livsmedelssäkerhet Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2009-02-05 Ny utredning om livmedelsmyndigheterna presenteras Fiskeriverket
2009-02-05 Djur är mer än mat — helhetssyn på jordbruk och djurfrågor behövs Jordbruksverket
2009-02-05 Livsmedelsverket välkomnar ny myndighetsstruktur Livsmedelsverket
2009-02-05 Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion
SOU 2009:8
   
upp