Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-02-06  
Kommentarer till utredningen om myndigheterna

Utredning: Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion SOU 2009:8

Livsmedelsverket:
2009-02-05 Livsmedelsverket välkomnar ny myndighetsstruktur

Jordbruksverket:
2009-02-05 Djur är mer än mat — helhetssyn på jordbruk och djurfrågor behövs

Fiskeriverket:
2009-02-05 Ny utredning om livmedelsmyndigheterna presenteras

Läs vår notis 4 myndigheter blir 3 >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss