Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-02-06 Publicerad i KNY nr 9 samt i SKN nr 105

4 myndigheter blir 3
Gerhard Larsson presenterade i går 5 februari sin utredning om den framtida myndighetsstrukturen, främst med fokus på livsmedelssäkerheten. Det är i princip en förändring som ligger i linje med EUs genomförda nyorganisation. Tyngdpunkten i utredningen är att livsmedelssäkerheten samlas i Livsmedelsverket, som byter namn till Livsmedelssäkerhetsmyndigheten och produktionsfrågorna på Jordbruksverket görs om till Myndigheten för jordbruk och lantbruksutveckling och Fiskeriverket till Myndigheten för havsresurser.

Frågorna om hälsa och kostråd ligger tydligen kvar på Livsmedelsverket, även om det är en mycket liten enhet i jämförelse. Vi tycker att man borde samla dessa resurser i en myndighet där Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens arbete för folkhälsa kunde samordnas, samtidigt som det då borde flyttas till Socialdepartementet och inte vara kvar på Jordbruksdepartementet.. Nu får vi avvakta remissomgången.

Läs här myndigheternas pressmeddelanden från i går >>
Läs hela utredningen >>

(från 2009-02-05)
"Lägg ner Livsmedelsverket
och tre andra myndigheter"

Det skriver Gerhard Larsson, regeringens enmansutredare, idag på DN Debatt. Han överlämnar sitt utredningsförslag till Jordbruksministern kl. 14.00.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss