Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Vad innehåller egentligen maten?, Avloppsslam
2009-03-31 Publicerad i KNY nr 15 samt i SKN nr 111
Ska vi ha mer Kadmium i maten?


I massor av år har vi kämpat med att få stopp på spridningen av avloppslam på våra åkrar och nu är det dags för en tredje attack. Vi har två gånger tidigare lyckats få bönderna att avstå från att sprida slam. Men nu ökar slamspridnigen igen.

Aktuella dokument där bland annat kadmiumfrågan belyses finns på avsnittet Avloppslam

Ett antal intresserade och engagerade personer arbetar just nu på en debattartikel. Det är helt oacceptabelt att Svenskt Vatten, som organiserar landets olika avloppsföreningar (reningsverken), själva har utarbetat ett eget system för så kallad certifiering. Gränsvärdena för kadmium är oacceptabla.

Det är angeläget att snarast få stopp på den spridning som nu börjat ske. Vi har direkt tillskrivit alla LRFs regionorganisationer, landets olika mejerier och äventillverkarna av bröstmjölkersättning och har begärt ett möte snarast med Livsmedelsindustrierna.

En intressant och mycket välinformerad artikel har publicerats på bloggen Johannas kost.

Detta är första inlägget i den kommande serien med artiklar under temat Vad innehåller egentligen vår mat?

Läs även:
EUs vetenskapliga råd sänker gränsvärdena för kadmium i maten till en tredjedel >>
Kadmium i jordbruket och i livsmedel (pdf) >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss