Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Slam
2010-09-28  
Stoppa slamspridningen på åkermark omedelbart

Stoppa slamspridningen på åkermark omedelbart, det kommer ändå att bli krav på det.

Nu har även Livsmedelsverket i sitt remissvar till Miljödepartementet krävt att man ska utveckla andra metoder (finns redan) för återvinningen av fosfor ur rötslammet.

Läs mitt inlägg i dag på Lantbruk

Frågan är om inte ett avgörande ligger nära nu, efter två decenniers uthållig kampanj
mot rötslammet, se hemsidan under "Avloppsslam"

Vilken annan konsumentorganisation har så enträget kämpat mot spridningen av
rötslam för att skydda oss konsumenter för kadmiumexponeringen? Vi behövs!

Gå med och stöd oss NU!

Sprid detta till många!

Se även Konsumentsamverkan på Facebook >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss