Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Slam. Soja
2010-09-23  
Soja tar upp gifter från slam

Nya rön skapar ännu mer oro. Det är som vanligt inte omtanken om konsumenternas (och djurens) hälsa som styr hur våra livsmedel produceras. Örena går före hälsan.
Ska vi nu kräva att mejerierna, ARLA eller de lokala, ska märka kartongerna "Mjölk från kor som inte ätit foder från slamgödslad åker eller GMO-foder", eller förkortat en symbol med ett "K" som betyder "uppfyller konsumenternas krav". Hör av er hur vi ska gå vidare.
Läs artikeln i Land Lantbruk samt våra kommentarer

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss