Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Avloppsslam
Slamspridning på åkermark


Skriv på namninsamlingen mot avloppsslam på åkermark
Läs SKIS faktablad om avloppsslam
Senaste nytt 2010 l 2009 l 2008 l 2007 l 2006
2000-2005 l 1999 l 1995
Sveriges Konsumenter i Samverkans policy för återföring av växtnäring
Remisser
Fakta (forskningsrapporter m.m)
Länkar
Ladda ner ett flygblad om framtidens odlingsmark (pdf) som du kan sprida
   

Senaste nytt:

2011
 
2011-01-27 Att gödsla jordarna med slam och sedan odla mat där är självmord
2011-01-10 Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod

2010
 
2010-09-28 Stoppa slamspridningen på åkermark omedelbart
2010-09-23 Soja tar upp gifter från slam
2010-06-11 Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar Miljöminister Andreas Carlgren och regeringen, att omedelbart stoppa storskaleexperimentet med slamspridning på åkermark. Pressmeddelande
Brevet till miljöministern >>
2010-03-24 Slamaktioner över världen
2010-03-23 Dagens Nyheter - ”Kadmium mycket värre än vad vi trott”
2010-03-23 Dagens Nyheter - Slopad skatt ökar risk för giftig mat
2010-03-05 Debattartikel i Läkartidningen varnar för ökad exponering av kadmium
2010-03-02 Läkartidningen - Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark
2010-01-26 Göteborgs-Posten - Förstör inte åkrarna med kadmium!

2009
 
2009-11-17 Matbluffen - Strategier för att minska kadmiumbelastningen människa-miljö
Naturvårdsverket i bakvattnet vad gäller kadmium
2009-10-08 Nytt på Synts&Hörts - DEBATT: Maten ska produceras på konsumenternas villkor
2009-09-27 Vad finns i slammet från ett Revaqcertifierat reningsverk? – Gunnar Lindgrens kommentarer till Peter Balmérs yttrande den 21/9 2009
2009-09-21 Består 85 % av slammet av avfall? – Kommentarer till Gunnar Lindgrens presentation på Ekocentrum 090902 av Peter Balmér
2009-09-09 Avbryt experimentet med "låtsas-certifierat" avloppsslam
2009-05-19 Debatten om spridningen av s k certifierat avloppsslam intensifieras
2009-05-19 Nytt på Synts&Hörts - Konsumenterna säger nej till slam
Debattartikeln är en replik på tidigare uttalande om certifiering:
Certifiering av avloppsslam minskar belastningen på miljön >>
2009-04-20 Nytt på Synts&Hörts - Debatt om avloppslam i SR Kalmar 7:40 in i programmet
2009-04-19 Nytt på Synts&Hörts - Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar DN Debatt
2009-04-15 Kadmium i våra livsmedel och slammet på åkrarna?
Öppet brev till Svenskt Vatten >>
2009-04-03 REVAQ certifiering – risk för MILJÖGIFTER från SLAM till åker och livsmedel (pdf)
Rapport av Göran Petersson, Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers
2009-03-31 Ska vi ha mer Kadmium i maten?
2009-03-25 Kadmium i jordbruket och i livsmedel (pdf)
Rapport av Gunnar Lindgren, civilingenjör och miljödebattör
2009-03-25 Kadmium i maten måste minska (SR P1 Klotet)
2009-03-25 EUs vetenskapliga råd sänker gränsvärdena för kadmium i maten till en tredjedel
2009-02-25 Alltmer avloppsslam sprids på åkrarna - Lyssna på P1 (Vetenskapsradion) idag 13.20
 

2008
upp
2008-12-03 Slamfrågan tar just nu en allvarlig vändning
2008-04-25 Slam är slam om ock i gyllne dosor

2007
upp
2007-10-01 Hjälp till att skydda dina njurar och säg nej till kadmiumförorenat avloppsslam på odlingsmarken
2007-09-30 Remissvar Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner (Word-dokument)

2006
upp
2006-03-28 Hårresande flathet av miljöåklagare, lät ärende bli för gammalt
2006-03-13 Skydda åkermarken runt storstäderna
2006-03-06 Uppvaktning av myndighet - Ang Särskilt skydd av åkermark som ligger nära tätorter

2000-2005
upp
2005-10-14 Ehec kan finnas i naturgödsel
2005-02-14 Brev till Naturvårdsverket
2003-11-27 Utredning om återföring av växtnäring - läs SKIS kommentarer
2002-08-23
Läs remissvar till "Aktionsplan för ökad återföring av fosfor ur avlopp från hushåll" (Naturvårdsverket 020610)
2001-10-03 Öppet brev till miljöministern: Dags att avbryta slamspridningen till åkermark
2000-09-29 Öppet brev till Skånska Lantmännen: SKiS stöder ansträngningar att motverka hemlighetsmakeriet med slamspridningen i Skåne
2000-05-29 Brev till KF: Osäkerhet angående KF:s Kadmiumpolitik

1999
upp
1999-10-13
Nu är avloppsslammet stoppat igen, för andra gången! Äntligen, men är det nu definitivt
1999-10-13 Höga och ökande halter av bromerade flamskyddsmedel i svenskt slam
1999-03-02 Information från Landskrona kommun till lantbrukare om kadmium, bekämpningsmedel m.m
1999-05-16
Vårt brev till reningsverk och myndigheter i Närke samt pressen angående spridning av avloppsslam på åkermark
1999-05-10 Kadmiumrevision av avloppsslam från 10 reningsverk i Örebroregionen

1995
upp
1995-09-07 Vi konsumenter avvisar slamuppgörelsen (öppet brev)
   
upp
Fakta (rapporter m.m):
2009-04-03 REVAQ certifiering – risk för MILJÖGIFTER från SLAM till åker och livsmedel (pdf)
Rapport av Göran Petersson, Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers
2009-03-25 Kadmium i jordbruket och i livsmedel (pdf)
Rapport av Gunnar Lindgren, civilingenjör och miljödebattör
2002-11-03 En uppskattning av vad slamspridningen kostar samhället i form av ökande fall av cancer och skadad njurfunktion (pdf) Rapport av Gunnar Lindgren, civilingenjör och miljödebattör
2002-10-30 SKIS faktablad om avloppsslam
1998 Debattinlägg och fakta
upp
Länkar:
www.gunnarlindgren.com - Om kadmium i livsmedel (klicka på länken kadmium i livsmedel)
 
upp