Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-05-19 Publicerad i KNY nr 18 samt i SKN nr 114
Debatten om spridningen av s k certifierat avloppsslam intensifieras
Vi godtar inte "självcertifiering" med vaga gränsvärden på kadmium och inga alls på mängder av kemikalier och läkemedel.

Här finns kopior av debattartikel i ATL från Svenskt Vatten och vårt genmäle på inslaget:
Certifiering av avloppsslam minskar belastningen på miljön >>
Konsumenterna säger nej till slam >>

Följ utvecklingen direkt på hemsidan och avsnittet Avloppsslam.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss