Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppslammet
2009-04-15 Publicerad i KNY nr 16 samt i SKN nr 112
Kadmium i våra livsmedel
och slammet på åkrarna?

Frågan är nu mer akut än på länge och en del kommuner är i full aktion för att börja sprida slam, s k certifierat slam, som inte är någon som helst garanti för skador på jordarna, livsmedlen och oss konsumenter. Längre ner hittar du länk till dokument med alla kemiska substanser och läkemedel som vi begärt svar på från Svenskt Vatten, men där finns inga gränsvärden – helt chockerande.

Hör ett exempel på hur Karlstads kommun hanterar frågan >>


Slamspridningen är återigen i ökande, man lockar bönderna med gratis ”gödsel” som man kallar ”certifierat” (borde heta självcertifierat då det är intressenterna bakom slammet som gör det själva).

Vi har haft ett antal möten med LRF i ett försök att få förändringar till stånd, men intressen på Lantmännen, som också är involverade i certifieringsprocessen hos Svenskt Vatten omintetgjorde fortsatt dialog. Det är tufft just nu.

Det finns fortfarande många viktiga intressenter bakom och som står emot och tar inte emot grödor eller produkter från slammad åker. Nyligen tillskrev vi alla LRFs lokalavdelningar, du kan läsa brevet här >>

Detta har vi nyligen gjort
• Vi har tillskrivit fabrikanterna för tillverkning av bröstmjölkersättning.
• Vi har tillskrivit alla mjölkföreningarna
Vi har sänt ett öppet brev till Svenskt Vatten >>
• Vi har nyligen begärt informella diskussioner med Livsmedelsföretagen Li
• Vi har fått stöd i dessa frågor av ett stort antal kunniga människor och experter och tillsammans har dessa utformat en debattartikel som är på väg ut till media.

Det viktiga är nu att bearbeta alla ”kunderna” till Lantmännen så att de föreskriver produkter från ”icke slammad åker”.

Slamfrågan är ingen liten ”skitsak”, det handlar om vår framtida odlingsmark och friskare livsmedel.

Här är ett flygblad som du kan sprida för att väcka opinion i frågan >>

Kontakta din kommun och fråga hur de hanterar frågan, hur deras slam sprids och be om e-postadress till ansvarig person så du kan vidarebefordra detta dokument Om du ger oss kopia av ditt mail så får vi adressen till kommunen ansvarige för löpande information när det behövs.

Det är dags att vi som betalar maten och ska äta den får vara med och ha synpunkter på hur vi vill ha vår mat i framtiden!

Läs mer:
Ska vi ha mer Kadmium i maten? >>
EU har nyligen sänkt gränsvärdet för kadmium i livsmedel till en tredjedel mot tidigare >>
Hela samlingsdokumentet om slammet på åkermarken >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss