Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam
2007-10-01  


Hjälp till att skydda dina njurar och säg nej till kadmiumförorenat avloppsslam på odlingsmarkenEtt av de stora hoten mot vår hälsa är den pågående upplagringen av kadmium i våra njurar. Under de senaste hundra åren har odlingsmarkens kadmiumhalt ökat oavbrutet och livsmedlens halter likaså. Kadmium har spridits till åkern då den finns som förorening i slam, konstgödsel, kalk och i form av luftnedfall. Kadmium anrikas i njurarna och halterna ökar smygande. Den är nu så hög att vissa riskgrupper i samhället har visat sig ha begynnande njurskador enligt njurforskarna. Dessa grupper är kvinnor i fertil ålder, särskilt känsliga och rökare. I och med att kadmium inte kan tas bort från odlingsmarken, utan ökar oavbrutet på ett smygande sätt, så finns ingen återvändo, utan här finns en ödesmättad dimension som har likheter med klimatfrågan. Hur går det för våra barn och barnbarn och deras njurar? En fortsatt tillförsel av kadmium till odlingsmarken måste med alla medel stoppas. Här måste råda närmast "nolltolerans".

Gunnar Lindgren

Läs mer (Word-dokument):

Ett stort hälsoproblem hotar våra njurar - återupptagen kadmiumspridning med avloppsslam >>
Allvarliga felaktigheter i VAV:s hälsoriskbedömning av kadmium >>
Jämförelse mellan slam och urin vad gäller metallhalter >> (Excel-fil)

upp