Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam
2009-09-09  
Avbryt experimentet med "låtsas-certifierat" avloppsslam

Alla vi konsumenter är beroende av mat, livsmedel som ska vara säkra, nyttiga och hälsosamma.

Vi är också beroende för den framtida livsmedelsproduktionen och försörjningen att mesta möjliga areal behålls ren och produktiv. Därför kan vi konsumenter inte acceptera spridningen av ”låtsas-certifierat” avloppsslam från reningsverken på åkermark, vare sig den används eller ej för livsmedelsproduktionen just nu. Gränsvärdena är för vaga och för många metaller och läkemedelsrester inte ens fastställda. Gränsvärdet för kadmium är också för högt och på sikt hotar det vår hälsa. Spannmål och potatis, våra stapelvaror, är grödor som mest tar upp kadmium. Hur är det med barnmaten?

Läs mer >>

Lokala konsumentgrupper engagerar sig nu för att påverka lokalt, såväl lokala livsmedelsproducenter som reningsverken och de lokala bondeorganisationerna.

Skriv på namninsamlingen och sprid informationen om både vår aktion och namnlistan.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss