Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-03-25 Publicerad i KNY nr 14 samt i SKN nr 110
EUs vetenskapliga råd sänker gränsvärdena för kadmium i maten till en tredjedel

Det rapporterar Vetenskapsradion idag. Sveriges Konsumenter i Samverkan har drivit frågan om slamspridningen på åkermark sedan 90-talet och så sent som i förra veckan har vi uppvaktat de lokala LRF-avdelningarna om att iaktta försiktighet och avstå från slamspridningen, även om det är s k "certifierat". Svenskt Vatten sköter certifieringen, men de agerar ju i egen sak och vi anser inte att avloppsverken själva ska certifiera sitt slam.

Vi har också tillskrivit Svenskt Vatten och begärt klara besked på en mängd frågor, men ännu inte fått något svar!

Visst ska fosforn på sikt tas till vara, men utan att sprida alla andra föroreningar på vår åkermark. Vårt förslag sedan lång tid tillbaka är att först röta slammet och utvinna biogasen och sedan bränna det och utvinna energin, för att sedan med redan befintlig teknik kunna utvinna ren fosfor ur askan.

Läs mer om avloppsslammet på vår hemsida:
Avloppsslam - Slamspridning på åkermark >>
Vår policy för återföring av växtnäring >>
Kadmium i jordbruket och i livsmedel (pdf) >>
Läs och sprid flygbladet Framtidens odlingsmark (pdf) >>
Läs brevet till LRF-avdelningarna >>
Följ frågan också i radions program Klotet >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss