Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam
2008-04-25 Publicerad i KR nr 17 samt i SKN nr 84
Slam är slam om ock i gyllne dosor
Framtidens mat - på konsumenternas villkor är temat för en kommande aktivitet som innefattar en ökad dialog med såväl producenter som handel. En faktor som har betydelse i kedjan för livsmedelsproduktion är just hanteringen av avloppsslammet från våra reningsverk. Det är inte en fråga bara mellan reningsverken och bönderna, utan berör oss i allra högsta grad. Slammet innehåller en mängd föroreningar, främst tungmetaller och farliga kemikalier som är i cirkulation i samhället, och får inte spridas på åkermark. I så fall innebär kretsloppet en långsam förgiftning av konsumenter genom den odlade maten som blir kontaminerad.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har sedan tidigt 90-tal aktivt verkat för att stoppa spridningen och fick tidigt till stånd ett slamspridningsstopp. Intressenterna som vill göra åkermark till en avlastningsstation för slammet har inte gett upp utan gör upprepade försök att få igång det igen. Men vi säger definitivt stopp, å konsumenternas vägnar. Det är ett riskavfall och ska hanteras som sådant och tas om hand på annat sätt. Vi har länge föreslagit rötning och förbränning och med modern teknik kan man troligen återvinna en hel del ur askan, t ex kadmium. Vår trogne och oslagbare expert på området skrev i dagarna en artikel i ATL för att göra klart för våra jordbrukare hur vi ser på det.

Läs mer på hemsidan under Avloppsslam>>

Tycker du vi gör rätt, så skicka bara ett mail tillbaka och ge oss stöd för att fortsätta.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss