Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Skrivelser till regering,
departement, riksdag och myndigheter2006-05-24 Sveriges Konsumenter i Samverkan har i ett öppet brev till Regeringen krävt översyn av direktiven till Livsmedelsverket
2006-05-20 Öppet brev till regeringen: Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket hotar att lägga ner hela det svenska jordbruket och hotar allvarligt de svenska konsumenternas hälsa.
2006-03-06 Uppvaktning av myndighet - Ang Särskilt skydd av åkermark som ligger nära tätorter
2004-02-17 SKIS kräver förbud mot reklam till barn på frukostflingor! - Läs vårt brev till regeringen här

Läs vårt pressmeddelande här
Se bilder - SKIS granskar reklamen

2003-11-27

Utredning om återföring av växtnäring - Läs SKIS brev
2003-11-22 Uppvaktning: Angående säkra livsmedel och fortsatt god salmonellastatus i Sverige (pdf)

2002-11-19

Missledande kostråd kan förorsaka övervikt och diabetes - snabbt växande folkhälsoproblem
2001-10-03 Dags att avbryta slamspridningen till åkermark - Öppet brev till Miljöminister Kjell Larsson
2001-09-05
Brev till Thomas Östros angående debatt om forskares yttrandefrihet