Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -Hultsfred           2002-11-19Till: Regeringen
Socialdepartementet
Socialminister Lars Engqvist
Folkhälsominister Morgan Johansson
103 33 Stockholm


Missledande kostråd kan förorsaka övervikt och diabetes - snabbt växande folkhälsoproblem


Enligt FN:s konsumenträttigheter, som även Sverige ratificerat, är det en konsumenträttighet att få information för att kunna göra välgrundade val. Sveriges Konsumenter i Samverkan -
ideell och fristående konsumentorganisation - har länge ifrågasatt om de kostråd som ges till oss är korrekta och baserade på senaste forskningsrön. Vi har därför engagerat oss i denna fråga

Kolesterolmyten börjar debatteras, även i USA och vi ser klart sambandet med margarin-industrin. Det var inte länge sedan representanter för stort svenskt margarinbolag stod i COOP Forum butiker och tog gratis blodprov på folk och rekommenderade sina margarinprodukter.
Skrämseln för fett, i synnerhet naturliga animala fetter som smör, har pågått länge medan ett kemiskt proccessat fett med tillsatser får marknadsföras som nyttigare och t o m ha angivelsen "innehåller inget kolesterol" - en av de få produkter som får ange ett "icke-innehåll". Jämför med smör som enligt lag inte får tillsättas några tillsatser mer än salt.

Kostråden ger oss ensidigt rådet att dra ner på fett och Livsmedelsverket rekommenderar enbart margarin. Från oberoende källor, t o m från USA, kommer fler och fler rapporter om att detta är helt fel och man omvärderar både fettkonsumtionen som sådan och rädslan för mättade och omättade fetter. Inte minst har man sett att detta är bra för diabetiker, en kraftigt ökande grupp bland oss konsumenter. Man börjar också mer och mer varna för allt för stort intag av snabba kolhydrater, som direkt anses skadligt för diabetiker och även vanliga konsumenter.

I andra länder och inte minst i USA förs en livlig och öppen debatt, men varför tystas den så medvetet i Sverige. Vi är som konsumentorganisation oroliga och skrämda av denna svårighet att få den information som vi har rätt till och som ska vara korrekt och saklig enligt senaste forskning. Därför har vi uppdragit åt vår expert som noga följt denna fråga att sammanställa vad som framförs på det internationella planet och som konsumenter i andra länder kan ta del av.

Vi bifogar denna rapport nu och uppmanar er som ansvariga ministrar att opartiskt ta del av rapporten och givetvis undersöka förhållandena i Sverige. Frågan om en korrekt kostrådgivning är av så stor betydelse att vi skulle välkomna en fortsatt dialog och kanske en hearing arrangerat av just Socialdepartementet. Det är ju heller inte främmande för er att just övervikt och diabetes är två stora hot emot folkhälsan och landets ekonomi.

Det är därför med extra stor uppskattning vi noterat att en speciell minister tillsatts för folkhälsoarbetet och önskar honom lycka till i det viktiga arbetet. Vi skulle också uppskatta att snarast får tillfälle till en uppvaktning i den här frågan och sänder separat en begäran om detta.

Vi bifogar också vår policydeklaration, där det klart framgår att hälsa och ekonomi intar centrala positioner.

Med stort intresse ser vi fram emot era kommentarer och ert svar.

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande


Bilagor:
Sammanställning av internationell information om fett och diabetes (pdf)
SKIS policyförklaring
samt foldrar