Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Öppet brev             2001-12-10


Till: Jordbruksminister Margareta Winberg
Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm


Cc: Bertil Norbelie, Livsmedelsverket

Värna friheten från salmonella i vår mat

Sveriges Konsumenter i Samverkan följer noga frågan om salmonella i kyckling. Vi menar att det svenska kontrollprogrammet för att bekämpa salmonella är viktigt. Matens kvalitet diskuteras allt mer och det är en stor förtroendefråga i hela EU. Vi är särskilt oroliga för multiresistent salmonella och arbetar för en minskad antibiotikaanvändning även genom vår europeiska konsumentorganisation AEC - Association of European Consumers samt genom TACD (Transatlantiska konsumentdialogen).

Vi uppmanar Dig och Regeringen och myndigheterna att kämpa för att få behålla och utvidga den obligatoriska salmonellakontrollen, även när det gäller import av marinader. Vi kan inte acceptera att importerad kyckling innehåller salmonella. Vi anser dessutom att svensk kyckling bör få märkas, t ex med orden "Har genomgått svensk salmonellakontrollprogram".

Vi är upprörda över att det verkar som om EUs nya zoonoslagstiftning kan hota det svenska salmonellaskyddet. Vi vill veta vad Sverige tänker göra för att skärpa kontrollen av importerat kycklingkött, i enlighet med både Amsterdamfördraget och WTO-avtalet som slår fast att länderna ska verka för bättre konsument- och hälsoskydd. Vi konsumenter förväntar oss att Sveriges Regering och myndigheter tar dessa löften på allvar.


För denna information svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se