Till startsidan
Sveriges Konsumenter i SamverkanVi smygstartar nu höstens satsning och projektet . Projektet bygger på att så många som möjligt kan medverka, en satsning för en hållbar utveckling, ekologisk anpassning och ökad livskvalitet. Smörgåsbordet blir en samlingsplats lokalt på så många orter som möjligt där vi bjuder in alla krafter som drar åt samma håll att vara med och visa upp vad man gör och erbjuda konsumenterna ett urval, dels vad som gäller tillgänglig information och dels peka på olika insatser som var och en kan göra.

Lokala aktiviteter är en viktig del i projektet, t ex möten, demonstrationer, debatter och varför inte rena smörgåsbordet med praktisk provsmakning. Projektet kommer att ha många infallsvinklar och innebära att så många aktörer som möjligt ska medverka. Det kan vara hälso- och miljömyndigheten, konsumentvägledningen, någon butik, lokal producent – inte minst de lokala ekologiska odlarna – samt så många idéella föreningar som möjligt (viktiga att få med inte minst nykterhets-, antitobak- samt antidrogorganisationerna).

Miljöorganisationer, solidaritetsorganisationer och lokala byalag är naturligtvis viktiga att få med. Studieförbunden är också viktiga för vidare studier i t ex cirkelform. Alla har ett budskap där maten är inblandad.

Lokal produktion och ekologisk produktion gynnar ett levande landskap och lokal sysselsättning och ger ett sundare samhälle. En bättre miljö medverkar också till det och högre livskvalitet, säkrare mat och bättre konsumtion/kosthållning bidrar definitivt till det stora gemensamma målet. Det gäller att få alla att dra åt samma håll, med sina olika infallsvinklar.

Varje deltagande organisation får vara med att duka smörgåsbordet med en eller flera rätter och ge kort information vid tallriken om vad som är tanken bakom den, t ex

”en ökad andel baljväxter i maten ger en bra ersättning för köttproteinet”
”mera grönt är en hälsosam väg för ett bättre välmående”
”lokalt odlat från ”EKO-gården” ger sysselsättning på orten och kortare transporter”
”lätt att laga själv för bättre smak och ekonomi”
”alkoholfritt vin ger dubbla fördelar”
”squash just nu aktuell och billig grönsak – lätt att odla själv”

Varje organisation kan ha ett informationsbord och prata mera med de inbjudna och sen kan man ha ett kortare informations- eller diskussionsmöte och introducera olika studiemöjligheter, självstudier eller i grupp, besök på ekologiska gårdar med t ex inköpsmöjligheter i gårdsbutik.

Konsumenter kommer att inbjudas till lokala träffar med temat Och du som vill engagera dig eller medverka kan redan nu ta kontakter för att starta upp det här till hösten. Vad vi inom Sveriges Konsumenter i Samverkan kommer att bidra med är våra projekt om EKOLOGISKTVAL och Säker mat.

upp