Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-28 Publicerad i KR nr 17 samt i SKN nr 84
Unilever slår tillbaka

På Unilevers hemsida publicerar företaget en ”förtydligande information” om vår anmälan till KO om vad vi hävdat vara vilseledande och osann information. Man hittade denna flik i höger övre hörn när man gick in på deras reklamkampanj www.margarin.se
15 april kl. 23:33 hittade vi detta meddelande på www.margarin.se

Den 22 april var sidan nerkopplad så man kunde inte längre läsa informationen. Får se vad som står kvar den 28/4 när sidan ska öppnas igen.

Fortfarande fullt med felaktigheter:
Vi har inte påstått att den största ingrediensen är palmolja, men avslöjat att palmolja ingår utan att det anges på ingrediensförteckningarna (anges endast som vegetabiliska fetter)
Huruvida palmoljan endast användes i ”vissa margariner” är ju ett påstående som faller på att man inte anger i innehållsförteckningarna vad det egentliga innehållet är. En enkel räkneoperation visar ändå att innehållet ligger nära det uppgiva innehållet av rapsolja, för vilket man mest inriktaruppmärksamheten i reklamen Eftersom palmoljan har utsatts för kemisk behandling ( t ex omestring) för att bli fast i konsistensen, kan man möjligen undanta de flytande fetterna, men dessa faller ändå på att de innehåller härdade fetter.

Unilever må vara en av de drivande krafterna bakom arbetet för hållbar produktion av palmolja, genom Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Sanningen är att ordföranden i denna samling företag kommer från Unilever, alltså kan vi inte betrakta denna organisation som annat är industriintressenas försök till att i viss grad påverka till en mer seriös produktion och distribution av palmolja. Det stora behovet av detta fett till världens alla producenter av matfett, skönhetsmedel (Dove = Unilever) och drivmedel kommer aldrig att räcka eller bli certifierade. Än har ingen odling blivit certifierad, så Unilever använder inte certifierad palmolja i sina margariner, mer än i reklamen som ”green washing”. I och för sig inte en lögn men en glidning på sanningen för att få konsumenterna att tro att det är bättre än det är.

Det är korrekt att Konsumentverket inte tagit kontakt med Unilever utan först kontaktat Livsmedelsverket, som inte har haft något att invända mot argumenten i reklamen. Ingen på Livsmedelsverket vill kännas vid att man svarat så. Utredning pågår, hur som helst börjar det lukta skandal och myndighetskydd av margarinindustri. Vi har ytterligare kompletterat vår anmälan med yttrande från fristående forskare och experter, så än har KO inte lagt ner ärendet. Men skulle så ske blir ju situationen än mer kontroversiell och intressant för djupare undersökning av annan instans.

Följetongen fortsätter således och under tiden slutar folk mer och mer att använda de kemiskt producerade margarinerna.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss