Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Uppdaterad 2009-08-13

Säker mat

Säker mat är en av våra viktigaste kampanjer och projekt. Det började med att EU finansierade över hela Europa olika projekt med syftet att öka förtroendet för maten och öka satsningarna på att vår amt ska bli säkrare.

Vi bildade i Sverige en samarbetsgrupp med representanter för både producenter, handel och myndigheter samt Sveriges två konsumentorganisationer - Sveriges Konsumenter i Samverkan och Sveriges Konsumentråd. Samarbetsgruppen kallas helt enkelt för Säker Mat-gruppen och uppgiften är att arbeta med olika frågor inom matområdet i samförstånd, d v s i konsensus. Detta ger gruppen en större trovärdighet än enskild part, vi ska ju vara överens om det som skrivs i våra gemensamma dokument.

Första årets projekt genomdrevs 1999 och Sveriges Konsumenter i Samverkans material ligger samlat på vår hemsida under Frisk Utan Risk. Under andra årets projekt byggde vi gemensamt upp hemsidan www.matplatsen.nu. (sajten har senare upphört) SKIS del av projektet ligger längre ned här på sidan. Tredje året gick EU-pengarna till att producera en bok om livsmedel, dess hantering och säkerhet - Köksskolan. Säker Mat-gruppen var dårådgivande till Bilda förlag som stod för själva produktionen av boken.

Fjärde året fick Säker Mat-gruppen ytterligare pengar av EU för att med utgångspunkt från hemsidan och Köksskolan starta lokala aktiviteter.

Mer om Säker Mat-gruppens historik finns här

Projektet Säker mat kommer nu att fortsätta i Säker Mat-gruppens regi dels genom den gemensamma hemsidan www.matplatsen.nu (sajten har upphört) och dels genom andra gemensamma satsningar där vi kommer att vidga begreppet säker mat att även omfatta att äta säkert, d v s att äta rätt med tanke på en bättre hälsa.

Du kan även läsa mer om säker mat under länken Den säkrare maten
 
Inom EU har Food Safety prioriterats upp och är nu en av de allra viktigaste frågorna. Redan 1999 nämnde EU-kommissionens ordförande Romano Prodi detta i ett tal till parlamentet. Han betonade att hälsofrågorna måste komma före näringslivets intressen.

SKIS kommer att fortsätta sin del av projektet genom att starta lokala aktiviteter under en gemensam satsning som vi kallar "Kom till SMÖRGÅSBORDET" där vårt projekt för ökad ekologisk konsumtion också kommer att ha sin plats.

Överjästa päron

Externa faktaartiklar om fett
Sätt maten på schemat
Inbjudan till gratis seminarium 13 juni 2002 i Göteborg som vänder
sig till skolfolk, kommuner och andra som arbetar med mat.
Historik om "Säker Mat-gruppen" och projektet för säker mat
Vanliga frågor om BSE och galna ko-sjukan
Översikt
Inledning
Kan mängden mat vara en risk?
Mat - vad är det?
Frisk Utan Risk
Den säkrare maten
Den säkra maten
Möjligheter till säkrare livsmedel
Hoten mot den säkra maten
World Health Organisation, WHO om risker och livsmedelshantering
G8 lägger större vikt vid säker mat
Livsmedelshygien
Riskanalys
Faktablad om Livsmedelsproduktion
Remisser
Intressanta länkar

upp