Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-01-10  


Replik: Fortsatta feta lögner och påhopp från Unilever

Detta är Bengt Ingerstams replik på Eva Skoogs, legitimerad dietist på UNILEVER, kommentarer i ICANYHETER nr 51. Gå direkt till artikeln (publicerad 080110) i ICANYHETER.

UNILEVERS Eva Skoogs insinuanta och onyanserade kommentarer i ICANYHETER nr 51 med rubriken ”Ingerstam bara vilseleder” var inte oväntad, men oväntat okunnig, oinformerad och förljugen!

UNILEVERS ”legitimerad dietist” Eva Skoog är van vid att vilseleda med ”sanningar” som margarinindustrin länge levt bekvämt på. Det gäller ju att nöta på mantrat så länge det går, men det krackelerar lite överallt nu.

Sanningarna börjar sippra ut om varför vi i Sverige har kostrekommendationer som svartmålar mättade fetter och värnar (obs inte varnar) om margarinindustrins ersättningsmedel för naturliga fetter. Skrämmas med att mättade fetter och kolesterol ska vi akta oss för kan ni inte fortsätta med. Allt fler forskare motsäger er på den punkten.

På vår hemsida bemöter jag mer i detalj Eva Skoogs påhopp, men här är det på sin plats att jag, ”lekmannen”, som trots hennes inställning faktiskt är ganska påläst i frågan, bemöter hennes påstående om att jag vilseleder. Det är just flagranta lögner som vi avslöjar. Det är grovt att kalla våra avslöjanden för vilseledande.

Ni använder palmolja! Är det vilseledande att vi avslöjar det?

Förstår att det är obehagligt, men alla vet idag att palmoljan ska vi inte blanda i vare sig mat eller bränsle med tanke på klimat, miljö samt hälsa. Uppmaningen från oss och flera miljöorganisationer att bojkotta palmoljan kan säkert inte vara bekvämt för er, därför vill ni dölja det och vilseleda med att visa gula vajande svenska rapsfält i er reklam.

Det är alltså inte, citat: ”… syftet mer vara att få uppmärksamhet kring sin egen person och organisation? ”
Det är just ansvarskänsla som får mig att ifrågasätta den vilseledande propagandan, speciellt från margarinindustrin. Läs ordentligt i vår KO-anmälan om er reklam och läs all expertis och forskning som vi åberopat, där kan du hitta sanningarna!

Historik:
2008-01-10 - ”Unilever fortsätter att ljuga”
2007-12-13 - "Ingerstam bara vilseleder"
2007-11-29 - "Feta lögner i debatt om fett"
2007-11-21 -
Margarinkampanj anmäls för osaklig och vilseledande reklam

Bengt Ingerstam
ordförande i
Sveriges Konsumenter i Samverkan
upp