Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-11-20 Publicerad i KR nr 6 samt i SKN nr 73


Margarinkampanj anmäls för
osaklig och vilseledande reklamSveriges Konsumenter i Samverkan har anmält UNILEVERs massiva kampanj ”10 sanningar om margarin” till Konsumentverket för vilseledande reklam och oseriös hantering av vetenskapliga fakta.

- I dag är det allmänt känt att mättade fetter inte är den bov i vår kost som margarinindustrin länge hävdat. Att fortsätta och hävda att margarin därför är det enda ”goda” och så öppet förtala smör och andra fetter av animalt ursprung, som man gjort i en av ”sanningarna” är både smaklöst och starkt vilseledande. Att gömma sig bakom ordet ”experter” utan att avslöja vilka de är, är ett ytterligare vilseledande sätt att åberopa en del av alla experter, som är delade i uppfattningen om de animala fetternas förträfflighet eller hälsorisk,
säger Bengt Ingerstam, ordförande i den konsumentstyrda organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Citerat ur anmälan: "Att vetenskapsmän kan ha olika uppfattningar och visa på olika resultat är ju ett ännu starkare skäl att inte ta så starka ord i bruk som ”10 sanningar”. Vi menar att det här handlar om ett oacceptabelt sätt att hantera vetenskapliga fakta och att man utnyttjar ”vetenskapen” och viss expertis i ett syfte att grovt vilseleda konsumenterna.

Ansvaret vilar tungt på annonsören att man här manipulerar konsumenterna till vanor som kan innebära allvarliga risker för den egna hälsan. Vajande guldgula svenska rapsfält får inte dölja sanningar om t ex importen av den omstridda palmoljan och den efterföljande industriella hanteringen. Bara det att palmoljan är en tung ingrediens i margarinerna, vore skäl nog att helt undvika alla margariner."

Kampanjen är vetenskapligt osaklig och långt ifrån vederhäftig och bygger på många idag mycket diskutabla påståenden.

Läs vår anmälan >>
Läs vårt pressmeddelande >>

Unilevers kampanj >>
www.margarin.se >>


upp