Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-07-30 Publicerad i KR nr 22 samt i SKN nr 89
Ska EU tvinga oss konsumenter
att äta kött från klonade djur?


Än har EU Kommissionen inte sagt sitt, men EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som ligger under EU Kommissionen har yttrat sig. Det är nog så allvarligt. EFSA har i dagarna rapporterat, efter sina studier och genomgångar av tillgängligt (inklusive sedvanlig lobbying från involverade forskare och näringsliv) material, konstaterat att det ”inte är farligt att äta kött från klonade kor och grisar”. Märk väl att man inget sagt om får, tydligen blev inte Dolly någon succé, eller är problemen för stora?

Vårt svenska Livsmedelsverk har rapporterat, läs direkt här >>

Den internationella konsumentrörelsen har i samarbetsforumet TACD, Trans Atlantic Consumer Dialoge, som vi deltar i, sagt klart ifrån, att vi inte vill ha kött från klonade djur i våra livsmedel. Läs hela TACD dokumentet här >>

Dels av etiska skäl, men också av djurskyddsaspekten men framförallt konstaterat att det inte finns tillräckliga säkra bevis, forskning eller fakta, som bevisar att kött från klonade djur är säkert för oss konsumenter att äta. Hur kan då EFSA påstå motsatsen? TACD är inget tyckarorgan, där finns en mängd internationella experter och mycket kunnigt folk, som inte låter sig påverkas av industriintressena. EFSA väger lätt i denna jämförelse. I vart fall väger EFSA över åt industrins och forskarnas intressen och inte åt EU medborgarnas intresse.

I en radiointervju i samband med denna nyhet var Åke Rutergård, vd för Kött och Charkbranschen intervjuad och yttrade ”… i nuläget önskar den svenska industrin inte ta in sådant kött, vi har ännu inte hunnit ”förbereda marknaden” för detta”. Notera tveksamheten, men främst synen på att man måste ”förbereda marknaden” (konsumenterna), annars blir bakslaget naturligtvis ett garanterat svar från konsumenthåll, precis som det blev med försöket att påtvinga oss de genmanipulerade grödorna, s k GMO.

Hur EU arbetar kan man läsa mer om när det gäller utarbetandet av de nya kostråden och hur

EU-kommissionen är direkt lierad med industrin och EFSAs roll i det sammanhanget >>

Avslutningsvis framförde TACD kravet på att konsumenterna ska få erforderlig information. Alltså ska sådant kött märkas och då kan vi ju gissa vilken ”succé” det blir. Och visst ska det märkas, när det redan är krav på märkning av ursprungsland, köttslag, del på djuret och bäst-före-dag.

Det är märkligt hur snedvridet EU kan agera, man godkänner en massa saker (dock ännu inte klonat kött) som enstaka GMO, smakförstärkare glutamat, azo-färgerna, artificiella sötningsmedel och en massa andra tillsatser – men man varnar för smör! Livsmedelsverket säger som vanligt ”det är så små mängder så det är inte farligt”, undvik bara smör!

Förlåt den lite tillspetsade avslutningen, men det finns en logisk tanke bakom.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss