Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-03-31


Ögat på marknaden

Kampanjen "Ögat på markanden" har för avsikt att kritiskt granska näringslivets marknadsföring gentemot konsumenterna. Det omfattar alltså inte bara reklamen, utan även påståenden, priser och märkningen av produkter, olika marknadsföringsmetoder (som t.ex. produktplacering, livsstilsskapande, dold reklam via tidningsartiklar, provningar, utnyttjande av kändisar), exponering i butik, oönskad reklam (junk mail) i både brevlåda och mailbox samt via fax och telefon, m.m. 

Den direkta marknadsföringen kostar för företagen cirka 30 miljarder kronor per år. Denna kostnad som belastar varorna och åtföljande procentpåslag i hela kedjan, inklusive moms, klättrar då upp i storleksordningen 60 miljarder, mätt i skattade konsumentkronor. Detta betyder att vi behöver "producera" arbetskraft för mer än 120 miljarder kronor före skatt och sociala avgifter. Vi betalar alltså marknadsföringen dyrt via varorna. 

Det bakomliggande målet med marknadsföringen är naturligtvis att informera, men inte sett ur konsumentens bästa utan ur företagets bästa, för att kunna sälja mer av sin egen produkt - givetvis inte av konkurrenternas produkter. Av hävd anser näringslivet sig ha rätten att på detta sätt "informera" och uttaxera denna kostnad av oss konsumenter. Jämför detta med konsumentorganisationernas svårigheter att få fram medel för att kunna på ett mera objektivt sätt informera konsumenter! 

Under denna kampanj ska vi lägga ut avslöjande exempel, anmälningar om vilseledande reklam, m.m.

Du får gärna skicka in till oss exempel på vilseledande eller oetisk reklam eller felaktiga påståenden/märkning. En del av dessa kan vi komma att publicera under ett avsnitt som vi kommer att kalla "BLACK PUB" (svart lista för dålig reklam - publicity) 

upp